Rekrutacja

Dokumenty należy składać w sekretariatach odpowiednich instytutów.


Rekrutacją na studia stacjonarne (dzienne) i studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) zajmują się poszczególne instytuty:

Instytut Filozofii

ul. Szamarzewskiego 89, bud. C
tel. (61) 829-2289

Kierunki:
- filozofia
- filozofia, specjalność komunikacja społeczna
- filozofia, specjalność życie publiczne
- filozofia, specjalność etyka
- filozofia, specjalność zarządzanie wiedzą


Instytut Kulturoznawstwa

ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB
tel. (61) 829-2229, 829-2105

Kierunki:
- kulturoznawstwo
- kulturoznawstwo spec. komunikacja międzykulturowa
- kulturoznawstwo spec. religioznawstwo
- kulturoznawstwo spec. dialog w kulturze europejskiejInstytut Psychologii

ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB
tel. (61) 829-2305, 829-2307, 829-2107

Kierunki:
- psychologia (informacje o studiach niestacjonarnych dostępne tutaj)
- kognitywistyka (informacje o rekrutacji dostępne na stronie Zakładu Logiki i Kognitywistyki)Instytut Socjologii

ul. Szamarzewskiego 89, bud. C
tel. (61) 829-2259

Kierunki:
- socjologia
- praca socjalna


Informacji o studiach podyplomowych można zasięgnąć w Dziekanacie WNS, pokój nr 11, ul. Szamarzewskiego 89, bud. C lub w poszczególnych instytutach. Podstawowe informacje znajdują się na podstronie Studia Podyplomowe.

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM: