Społeczna Rada Pracodawców przy Wydziale Nauk Społecznych UAM

  Społeczną Radę Pracodawców powołał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM Prof. dr. hab. Zbigniew Drozdowicz z dniem 1. stycznia 2013 roku. Rada została pomyślana jako kluczowy element konsekwentnego programu budowania relacji pomiędzy naszym Wydziałem a otoczeniem społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym, w którym funkcjonuje wydział i dla którego kształci absolwentów.

  Powołując Radę przyjęto zasady doboru jej członków w taki sposób, aby gwarantowała ona pewien rodzaj reprezentatywności w stosunku do głównych elementów otoczenia społecznego. W Radzie znaleźli się przedstawiciele tych instytucji i struktur, które są znaczącymi podmiotami rynku pracy dla absolwentów wszystkich kierunków naszego wydziału: instytucji państwowych, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, publicznego sektora gospodarczego, prywatnego sektora gospodarczego, instytucji rynku pracy. 

  Doświadczenie tych podmiotów jest dla nas niezwykle cennym źródłem informacji o potrzebach, wymaganiach rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców w odniesieniu do naszych absolwentów. Członkowie Rady uczestniczą w konsultowaniu:

- założeń, celów strategicznych i celów operacyjnych Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych, w celu uzyskania większej zbieżności pomiędzy kluczowymi kierunkami działań Wydziału a potrzebami, oczekiwaniami i wymogami stwarzanymi przez otocznie społeczne,

- programów studiów, zarówno obecnie realizowanych, jak i tworzonych na wszystkich kierunkach naszego Wydziału, w celu uzyskania większej zbieżności pomiędzy nimi a oczekiwaniami bieżącego i przyszłego rynku pracy w regionie.

  W skład Społecznej Rady Pracodawców WNS powołani zostali i wyrazili gotowość współpracy:

1. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Tomasz Kayser

2. Dyrektor ds. PR i Marketingu Volkswagen Polska – Jerzy Krężlewski

3. Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA - Damian Rybak

4. Prezes Fundacji Barka - Tomasz Sadowski

5. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Demokracji – Jarosław Marek Spychała

6. Prezes Zakładów Stomil w Poznaniu – Sławomir Stelmasiak 

7. Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Michał Stuligrosz

8. Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak