Kontakt

WydawnictwoKontaktKomitet naukowyPublikacjeSprzedażWydarzenia

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań

tel. (+48) 693 636 690, (+48 61) 829 22 54

e-mail: wnwns@amu.edu.pl