O wydziale

 

Informujemy, że Wydział Nauk Społecznych
dnia 01.10.2019r. zakończył działalność.
Aktualne informacje dla studentów na stronie:

https://bosko.amu.edu.pl/

 

 

Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu współtworzą 4 instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych.

Na wydziale studiuje prawie 3000 studentów w ramach 22 specjalności na 6 kierunkach studiów: filozofii, kognitywistyce, kulturoznawstwie, psychologii, pracy socjalnej i socjologii. Wydział prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie całkowicie w języku angielskim „Intercultural Communication”, jest także miejscem intensywnej współpracy międzynarodowej kadry akademickiej, wymiany międzynarodowej studentów, absolwentów i doktorantów w oparciu o ponad 70 umów partnerskich z instytutami i wydziałami uczelni zagranicznych.

Funkcjonujący od ponad 45 lat wydział zatrudnia i umożliwia rozwój wielu naukowców wybitnych w swoich dziedzinach, oddanych swoim pasjom badawczym, poświęcających wiele czasu na popularyzację i wdrażanie wyników badań. Kadra naukowa znana jest z licznych i znaczących publikacji, aktywności na forum krajowym i międzynarodowym. Wśród ok. 200 pracowników naukowych wydziału są członkowie Polskiej Akademii Nauk, rad naukowych prestiżowych stowarzyszeń, a także polskich i zagranicznych organizacji naukowych. Instytucjonalne tradycje naukowo-badawcze i dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych UAM sięgają czasów działania powstałej w 1919 r. Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej później na Uniwersytet Poznański. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach studiów istniejących na Wydziale potwierdzona została certyfikatami Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej Uniwersytetów Polskich.

WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest renomowaną jednostką naukową lokowaną w najwyższej kategorii A w systemie oceny działalności polskich jednostek naukowych, posiada liczne uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych. Na Wydziale funkcjonują studia doktoranckie jako instytucjonalne formy kształcenia młodych pracowników nauki: kulturoznawcze Wydziałowe Studium Doktoranckie oraz studia doktoranckie w poszczególnych instytutach: filozofii, psychologii oraz socjologii.

Wydział posiada własne wydawnictwo naukowe a także jest miejscem publikacji kilku znaczących czasopism naukowych, m.in. „Człowiek i Społeczeństwo”, „Studia Kulturoznawcze”. Na kampusie działa kilka specjalistycznych centrów badawczych oraz nowoczesne laboratorium kognitywistyczne – Laboratorium Badań Działań i Poznania. Na wydziale prowadzone jest również kształcenie podyplomowe oraz kursy dokształcające dla osób pracujących: MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą, Etyka Nauczycielska, Filozofia Nauczycielska, Studia podyplomowe w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej, Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, Przygotowanie Pedagogiczne dla Studentów Psychologii, Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii oraz Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii, a także Kurs specjalizacyjny z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wydział posiada własne wydawnictwo naukowe a także jest miejscem publikacji kilku znaczących czasopism naukowych, m.in. „Człowiek i Społeczeństwo”, „Studia Kulturoznawcze”.

Kampus Ogrody – siedziba wydziału jest terenem lubianym przez studentów i kadrę naukową jako bardzo zielone, doskonale skomunikowane, ulokowane w bliskości modnych dzielnic Poznania: Jeżyc i Grunwaldu, przytulne i harmonijnie zestrojone miejsce dzielenia się wiedzą naukową. W semestrze letnim część zajęć, na życzenie studentów, prowadzona jest na trawnikach, w cieniu drzew, w sąsiedztwie plenerowych instalacji rzeźbiarskich.

Studenci i kadra wydziału biorą udział w wielu projektach wspierających mieszkańców Poznania i regionu. Koła naukowe studentów WNS, Samorząd Studentów na WNS, stowarzyszenia studentów i absolwentów oraz niesformalizowane inicjatywy studenckie organizują konferencje naukowe, redagują czasopisma naukowe dla studentów, realizują działania animujące wspólnoty lokalne. Studenci WNS odnoszą również sukcesy sportowe. Na kampusie działa także Galeria Akademicka, gdzie na równych prawach funkcjonują prace studentów i profesorów, artystów profesjonalnych i zdolnych amatorów sztuki. Artystyczny pejzaż kampusu dopełniają doroczne edycje Festiwalu Kultury Studentów „Kulminacje” współorganizowane z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.

Różnorodność uzyskanej na naszych studiach wiedzy daje kompetencje do pracy w różnych obszarach: instytucji sektora publicznego, oświaty, kultury, mediów, reklamy i biznesu. Na rynku pracy z powodzeniem znajduje się miejsce dla filozofów (o specjalnościach etyka, życie publiczne, komunikacja społeczna oraz zarządzanie wiedzą), kognitywistów, kulturoznawców, religioznawców, pracowników socjalnych, socjologów i psychologów. Absolwenci Wydziału Nauk Społecznych postrzegani są dziś przez pracodawców jako bardzo cenni pracownicy: myślący nieschematycznie, elastyczni w działaniu, refleksyjni, szybko uczący się nowej wiedzy i umiejętności, twórczy w rozwiązywaniu złożonych problemów, przekraczający przyjęte podziały dyscyplinarne i integrujący różne obszary działań.