Laboratorium fotografii

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Diana Lelonek, Paweł Wawrzyniak

Wydział Nauk Społecznych UAM, Bud. E.

Wernisaż: 16 listopada 2015, godz. 12.00

Fotografia wywodzi się z laboratorium, rozumianego na dwa sposoby – jako miejsce, w którym Niépce, Talbot i Daguerre prowadzili badania nad substancjami światłoczułymi oraz jako proces przetwarzania rzeczywistości w obraz, w efekcie którego powstają nowe obiekty i sposoby widzenia. Do tych dwóch rozumień fotografii odwołują się artyści, których prace zobaczymy na wystawie. Krystyna Jędrzejewska-Szmek prezentuje cykl „Laboratorium”, pokazujące realne i fikcyjne badania świata przyrodniczego, także Diana Lelonek w cyklu „Zoe terapia” pozostaje blisko świata przyrodniczego i jego analiz, pokazując piękno obrazów przepracowywanych przez żywe organizmy. Z kolei Paweł Wawrzyniak konstruuje urządzenia pozwalające zobaczyć zjawiska niewidoczne okiem „nieuzbrojonym” w maszyny widzenia („Cyklografie”). Rejestrowane przez niego obiekty na fotografiach zmieniają kształt i rozmiar, jakby pod wpływem działania czasu kurczyły się lub rozciągały. Refleksja całej trójki dotyczy pytania o oddziaływanie człowieka na środowisko, a także jego obowiązków wobec świata naturalnego.
Jak pisze Krystyna Jędrzejewska-Szmek: „Laboratorium naukowe można porównać do czarnej skrzynki, osobliwego, obdarzonego szczególną siłą miejsca. Działalność pracujących w nim naukowców spowita jest aurą cudowności, bo dokonywane przez nich odkrycia wpływają na nasze pojmowanie konstrukcji świata, własnej tożsamości i zachodzących wokół zjawisk.”
Autorzy są związani z naukami przyrodniczymi, a także są studentami i absolwentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Opieka: Marianna Michałowska, Jacek Zydorowicz