Obsługa studentów

Filozofia (ogólna)

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Filozofia (spec. etyka)

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Filozofia (spec. komunikacja społeczna)

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Filozofia (spec. zarządzanie wiedzą)

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Filozofia (spec. życie publiczne)

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Kognitywistyka

mgr Paulina Wieloch
pok. 6
tel. (+48 61) 829 22 56

Kulturoznawstwo

mgr Marzena Pawłowska
3-letnie, st. lic.
2-letnie, st. SUM
3-letnie, niest. lic.
2-letnie, niest. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 21

Kulturoznawstwo (spec. religioznawstwo)

mgr Marzena Pawłowska
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 21

Kulturoznawstwo (spec. komunikacja międzykulturowa)

mgr Marzena Pawłowska
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 21

Kulturoznawstwo (spec. komunikacja międzykulturowa
studia w języku angielskim)

mgr Marzena Pawłowska
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 21

Praca socjalna

mgr Monika Wosik-Dratwa
3-letnie, st. lic.
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 14

Psychologia

mgr Agnieszka Babińska
st. mgr - rok 2, 4
niest. mgr - rok 1, 5
niest. mgr - tryb indywidualny (rok 5)
pok. 6
tel. (+48 61) 829 21 12

Anna Mikołajczyk
st. mgr - rok 1, 3, 5
niest. mgr - rok 4
pok. 6
tel. (+48 61) 829 21 17

mgr Paulina Wieloch
niest. mgr - rok 2, 3
pok. 6
tel. (+48 61) 829 22 56 

Socjologia

mgr Marzena Pawłowska
3-letnie, st. lic.
2-letnie, st. SUM
pok. 3
tel. (+48 61) 829 21 21

Studenci MOST-u

mgr Honorata Matuszak
pok. 11
tel. (+48 61) 829 22 53

Pomoc materialna

mgr Anna Bauer
pok. 11
tel. (+48 61) 829 21 26

Koordynator systemu USOS

dr Andrzej Popielewicz
pok. 2
tel. (+48 61) 829 21 43