AMUL skończył 5 lat!
Wiadomość, opublikowana 28-06-2018

AMUL czyli Aktywny Mały Uniwersytet Latający, powstały z inicjatywy prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej z Instytutu Psychologii UAM, rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Zatem teraz kończy się piąty rok wędrowania głównie po Wielkopolsce z ciekawymi warsztatami naukowymi i psychologicznymi dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W ciągu 5 lat w warsztatach uczestniczyło 18 156 uczniów, a studenci przejechali pociągami i autobusami 15 906 km. AMUL wyjeżdżał aż 123 razy! Zajęcia prowadziło prawie 900 studentów psychologii.

Studenci psychologii, uczestniczący w realizacji projektu edukacyjnego AMUL  (Aktywny Mały Uniwersytet Latający) w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzili badania w szkołach Wielkopolski nad kompetencjami emocjonalnymi i społecznymi uczniów klas 0-4. Przebadano 532 uczniów w 15 szkołach podstawowych w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Rogoźnie, Strzałkowie i Trzciance oraz w wioskach: Jastrzębsko Stare, Kaźmierz, Michorzewo, Napachanie, Pamiątkowo, Porażyn i Rudniki. Każda szkoła we wrześniu otrzyma raport z wynikami badań, a studenci przedstawią je na spotkaniach Rad Pedagogicznych i na zebraniach dla rodziców. W przygotowaniu jest monografia naukowa pt.: Kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod redakcją naukową prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej. Studenci są autorami 26 spośród 30 rozdziałów w tej monografii.

Informację wprowadził/a: Bartosz Woźniak