Panel dyskusyjny „Antropologia i socjologia – wspólnie o badaniu społeczeństwa”
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-12-2017

W poniedziałek 18 grudnia o godzinie 18:00 w Sali pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący teoretycznych i badawczych podobieństw i różnic między socjologią i antropologią kulturową.

Punktem wyjścia do dyskusji będą granice obu dziedzin, które naszym zdaniem wywodzą się z scjentystycznych dążeń do sztucznego ustanawiania podziałów w ramach nauk społecznych, które w erze interdyscyplinarności być może nie zawsze mają rację bytu. W Polsce rolę eksperta w kwestii życia społecznego pełni socjologia będąc bardziej skuteczna i pozostawiając antropologię na marginesie debaty publicznej. Pragniemy wspólnie zastanowić się, dlaczego tak jest i czy tak być musi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i polskiego kontekstu – tym bardziej, że każda z dyscyplin korzysta z osiągnięć drugiej. Wspólnym mianownikiem dla socjologii oraz antropologii jest bowiem nie tylko zainteresowanie człowiekiem i życiem społecznym, ale także wykorzystywane przez badaczy obu dyscyplin metod jakościowych, które niejednokrotnie bywają kością niezgody. Panel dyskusyjny ma być przestrzenią dialogu i dyskusji nad możliwymi ścieżkami współpracy oraz służyć wzajemnej inspiracji.

W panelu udział weźmie sześciu zaproszonych gości: naukowców, akademików, pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawicieli obu dyscyplin.

Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz