Ruszyła rekrutacja do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019!
Wiadomość, opublikowana 30-11-2017

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award.

Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:

 - University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne); lub

- University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne).

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://goo.gl/TiXLs6.

Zachęcamy do rekrutacji!

Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz