Konferencja pt. A Centennial of "The Polish Peasant in Europe and America": Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes
Wiadomość, opublikowana 29-11-2017

Instytut Socjologii UAM (http://socjologia.amu.edu.pl/), Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego (http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/) oraz The Haverford Institute of Public Sociology (http://www.haverfordinstitute.org/), mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. A Centennial of "The Polish Peasant in Europe and America": Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu.

Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła ”The Polish Peasant in Europe and America” dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego w jej rozwój, Organizatorzy pragną – z okazji setnej rocznicy publikacji „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” – zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązujących terminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasant-in-europe-and-america-symposium-2018.

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne (http://pts.org.pl/).
Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!


Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz