Konkurs Dziekana WNS dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia)
Wydarzenie, trwa od 30-05-2017 do 08-06-2017

Ogłoszono konkurs Dziekana dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia) Wydziału Nauk Społecznych UAM na dofinansowanie młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o dofinasowanie w/w przedsięwzięć powinny zawierać szczegółową kalkulację kosztów, a w przypadku udziału w konferencji potwierdzenie przyjęcia referatu przez organizatora.

Termin składania  wniosków: do 8. 06. 2017 roku

Wniosek w wersji elektronicznej (załącznik)

proszę przesyłać na adres: honorka@amu.edu.pl.

Podpisany wydruk wniosku proszę dostarczyć do biura podawczego, dziekanat Wydziału Nauk Społecznych pokój nr 7.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Bartosz Woźniak