Studia podyplomowe

Informacje o studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych UAM można uzyskać w poszczególnych Instytutach:

Instytut Filozofii

Instytut Psychologii

Informacji dot. Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą można uzyskać pod adresem: mba@amu.edu.pl


Biblioteka

Słuchacze studiów podyplomowych WNS/WSE, chcący korzystać ze wszystkich bibliotek UAM, proszeni są o zapisy w Bibliotece wydziałowej (Wypożyczalnia WNS/WSE) w bud. C.