Content WNS Doktorant


Stypendium Rektora
Wiadomość, opublikowana 14-10-2019

Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem:

  • - dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • - dnia 24 X 2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • - na dzień 25 X 2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów.

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

Z harmonogramem można zapoznać się na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Więcej...
Nowy harmonogram - wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością i zapomogę
Wiadomość, opublikowana 14-10-2019
Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla niepełnosprawnych, mający zastosowanie również podczas wnioskowania o przyznanie zapomogi.

Więcej informacji na stronie:

Więcej...
Zmiana terminów wnioskowania o stypendia
Wiadomość, opublikowana 02-10-2019

W związku z koniecznością dostosowania regulaminu pomocy materialnej, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)(Konstytucja dla nauki - Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. NOWY HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA ZOSTANIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONY.

Więcej...
Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów UAM
Wiadomość, opublikowana 16-09-2019

Jesteś doktorantem studiującym na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Możesz pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi? Publikujesz, występujesz na konferencjach, prowadzisz granty? Jeśli tak, aplikuj do programu stypendialnego prowadzonego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Więcej...
Uniwersytet Otwarty UAM - zajęcia w semestrze jesiennym 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 09-09-2019

Trwają zapisy na zajęcia Uniwersytetu Otwartego UAM w semestrze jesiennym 2019/2020.

Więcej...
Dzieci i doświadczenie wojny. Wiek XX i XXI
Wiadomość, opublikowana 06-09-2019

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego i Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „Dzieci i doświadczenie wojny. Wiek XX i XXI”.

Więcej...
Informacja dla studentów i doktorantów skutecznie wnioskujących o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akad. 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 28-06-2019

Niniejszym zawiadamiam, że dnia 21 czerwca 2019 roku, na podstawie wniosków złożonych zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem, zostało przeprowadzone systemowe ich rozpatrzenie oraz dokonanie przydziałów.

Więcej...
Konferencja The Downfall of Communism in East-Central and Southern Europe: An Attempt of Comparative Perspective
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-06-2019

Instytut Filozofii, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu oraz Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu zaprasza na konferencję The Downfall of Communism in East-Central and Southern Europe: An Attempt of Comparative Perspective, która odbędzie się w 24 czerwca 2019 w Sali A w DS. Jowita przy ul Zwierzyniecka 7

Więcej...
Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje
Wydarzenie, rozpoczyna się 21-06-2019

21 czerwca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się konferencja „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 11-06-2019

Uprzejmie informujemy, że w piątek i sobotę (21 i 22 czerwca) Dziekanat WNS będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej...
Kominikat Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM
Wiadomość, opublikowana 07-06-2019

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, w związku z reorganizacją struktury naszej Uczelni, zwracam się do Was z ogromną prośbą podjęcia działania w sprawie obrony interesów swoich kolegów i koleżanek, którzy przystąpią do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UAM w roku akademickim 2019/2020.

Więcej...
Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej UAM
Wiadomość, opublikowana 04-06-2019

Samorząd Doktorantów UAM organizuje spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej UAM pod nazwą "Szkoła Doktorska UAM - spotkanie informacyjne dla kandydatów".
Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2019 r., o godzinie 18.15 w Domu Studenckim Jowita w sali A/B.

Więcej...
Uniwersytet Otwarty UAM - zgłoszenia zajęć na trymestr jesienny 2019/20 do 24 czerwca
Wiadomość, opublikowana 29-05-2019

Uniwersytet Otwarty UAM przygotowuje się do kolejnego roku akademickiego. Zajęcia ruszają od października 2019, zapisy na nie zostaną uruchomione we wrześniu. Do 24 czerwca można zgłaszać swoje tematy zajęć na trymestr jesienny na adres: agnieszka.jelen@amu.edu.pl lub uo@amu.edu.pl.

Więcej...
REKRUTACJA NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKAD. 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 17-06-2019

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 trwa do poniedziałku 24 czerwca br.
Szczegółowe informacje >> TUTAJ <<.

Więcej...
Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE
Wydarzenie, trwa od 14-05-2019 do 16-05-2019

Kulminacje to Festiwal Kultury Studentów na organizowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych. Ideą tego wydarzenia jest wyrażanie siebie poprzez sztukę, pokazanie studenckich talentów, manifestacja odrębności, tworzenie więzi społecznych, współgranie i poznawanie otoczenia.

Uwaga! Godzina otwarcia uległa zmianie, zapraszamy o 14.00!

Więcej...
Godziny Dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
Wiadomość, opublikowana 10-05-2019

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłasza godziny dziekańskie od godziny 16.30 we wtorek i środę (14 i 15 maja br.) w związku z Festiwalem Kultury Studentów KULMINACJE.

Więcej...
Ogólnopolska konferencja naukowa Co w Archiwum?
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-05-2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Co w Archiwum?”, będącej podsumowaniem pierwszych pięciu lat funkcjonowania Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Projekt ten tworzony w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ma na celu identyfikację, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce w okresie powojennym. Oprócz realizacji tego podstawowego celu, zespół Archiwum prowadzi również liczne prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 26-04-2019

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 29 kwietnia i wtorek 30 kwietnia br. Dziekanat WNS będzie czynny dla studentów od 9.00 do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej...
Dzień Sportu
Wiadomość, opublikowana 25-04-2019

Zgodnie z zarządzeniem Nr 240/2017/2018 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 8 maja br. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - Dzień Sportu. Jednocześnie informujemy, że tego dnia Dziekanat WNS będzie nieczynny.

Więcej...
Kwestionariusz na temat trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych wśród studentów dla pracowników UAM
Wiadomość, opublikowana 24-04-2019

Szanowni Państwo, gorąco zapraszamy do udziału w bardzo ważnym projekcie i wypełnienia ankiety dotyczącej trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych, jakich doświadczają studenci w trakcie studiów. Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu SOS Digital – Support to Students in Distress. Na wypełnienie całego kwestionariusza będą Państwo potrzebowali do 10 minut. Serdecznie prosimy o wypełnienie go w ciągu 7 dni od daty otrzymania tej wiadomości.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 24-04-2019

W czwartek 2 maja oraz w sobotę 4 maja br. Dziekanat WNS będzie nieczynny.

Więcej...
II rekrutacja na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 15-04-2019

Trwa druga rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 dla studentów i doktorantów.
Więcej informacji na stronie: http://erasmuswns.amu.edu.pl/node/7

Więcej...
Godziny Dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
Wiadomość, opublikowana 15-04-2019

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) dzień dziekański wolny od zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Więcej...
Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-04-2019

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa wygłosi wykład pt. „Zniszczyłeś mi życie”- o przekleństwie powołania u Henrika Ibsena i Ludwiga Wittgensteina. Zebranie odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 17-tej w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 C.

Więcej...
Godziny Dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
Wiadomość, opublikowana 27-03-2019

Dziekan WNS prof. UAM dr hab. Jacek Sójka ogłasza 1 kwietnia br. godziny dziekańskie od 9.45 do 11.30 w związku ze spotkaniem JM Rektora z pracownikami Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Więcej...
Wykład prof. Marii Giulii Dondero pt. Visual semiotics and automatic analysis of images from the Cultural Analytics Lab: how can quantitative and qualitative analysis be combined?
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-04-2019

Instytut Kulturoznawstwa UAM serdecznie zaprasza na wykład otwarty prof. Marii Giulii Dondero z Uniwersytetu w Liège oraz Fonds National de la Recherche Scientifique w Belgii poświęcony wykorzystaniu semiotyki do analizy ilościowej obrazów w odniesieniu do koncepcji Lva Manovicha.

Więcej...
Doktorant z Instytutu Filozofii nagrodzony za esej!
Wiadomość, opublikowana 18-03-2019

Mgr Dawid Rogacz został doceniony w międzynarodowym konkursie na esej filozoficzny. W nagrodę otrzyma możliwość wystąpienia podczas konferencji naukowej organizowanej w Wielkiej Brytanii.

Więcej...
Dni rektorskie w związku z XXII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki
Wiadomość, opublikowana 15-03-2019

W związku z XXII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki ustanowił dni rektorskie.

Więcej...
Zaproszenie na wykład prof. UŁ dr hab. Witolda Glinkowskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-03-2019

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym prof. UŁ. dr hab. Witold Glinkowski wygłosi wykład pt. „Współczesne horyzonty filozoficznego pytania o człowieka”. Zebranie odbędzie się 18 marca 2019 roku w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89

Więcej...
Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Wiadomość, opublikowana 22-02-2019

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „O tożsamości człowieka”.

Więcej...
Fakultatywne wykłady wydziałowe dla doktorantów - semestr letni
Wiadomość, opublikowana 20-02-2019

Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów prowadzony przez prof. Marka Ziółkowskiego pt. Przemiany interesów i wartości współczesnego społeczeństwa polskiego będzie się odbywał w środy o godz. 9.45, w sali 112 w budynku C.

Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów prowadzony przez dr hab. Magdalenę Kamińską pt. Metody jakościowe w badaniach internetu będzie się odbywał w poniedziałki o godz. 16.45, w sali 33 w budynku AB.

Więcej...
Rekrutacja na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 20-02-2019

Trwa rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 dla studentów i doktorantów.
Więcej informacji na stronie: http://erasmuswns.amu.edu.pl/node/7

Więcej...
Godziny Dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
Wiadomość, opublikowana 28-01-2019

W związku z okresowym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłoszono godziny dziekańskie w poniedziałek 25 lutego br. w godzinach 8.00 - 15.00.

Więcej...
Wykłady dla doktorantów na Wydziale Nauk Społecznych
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-01-2019

Zapraszamy na 2 wykłady Pełnomocnik Rektora ds. rzetelności naukowej Pani dr Agnieszki Raubo, które odbędą się w czwartek 24 stycznia 2019 r. w Sali B Collegium im. Floriana Znanieckiego (budynek E):
- 11.30 Zasady parafrazy tekstu naukowego.
- 13.15 Plagiaty w pracach doktorskich. Konsekwencje, przykłady.

Więcej...
Wykład „Homo communicativus - homo universalis”
Wydarzenie, rozpoczyna się 21-01-2019

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym wykład pt. „Homo communicativus- homo universalis” wygłosi prof. zw. dr. Bolesław Andrzejewski. Zebranie odbędzie się 21 stycznia 2019 roku o godzinie 17-tej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 C, w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215).

Więcej...
Rezerwacja przestrzeni na wystawy, galerie, spotkania itp. w Collegium im. Floriana Znanieckiego (bud. E)
Wiadomość, opublikowana 04-01-2019

Pracownicy i studenci WNS zainteresowani rezerwacją przestrzeni na wystawy, galerie, spotkania itp. w budynku E proszeni są o wypełnienie formularza najpóźniej 1 tydzień przed planowanym wydarzeniem i zgłoszenie go kierownikowi administracyjnemu obiektu.

Więcej...
Zimowa Akademia Projektów
Wiadomość, opublikowana 11-12-2018

Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów UAM z niepełnosprawnościami na kolejną edycję zimowego seminarium szkoleniowego, które tym razem planowane jest w ośrodku Interferie w Szklarskiej Porębie w terminie 16-23 lutego 2019 r.

Więcej...
Zwycięstwo naszego doktoranta, Franciszka Chwałczyka, w konkursie Polskiego Instytutu Ekonomicznego na esej metaekonomiczny
Wiadomość, opublikowana 04-12-2018

Kapituła konkursu na esej metaekonomiczny organizowanego m.in. przez Polski Instytut Ekonomiczny jednogłośnie przyznała I miejsce (nagroda 5000 zł brutto) dla Pana Franciszka Chwałczyka za tekst „Miary jako modele pośredniczące między gospodarką a ekonomią”.

Więcej...
Seminarium naukowe PPG „Wokół antropocenu” (07.12.2018)
Wiadomość, opublikowana 04-12-2018

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarne seminarium naukowe Pracowni Pytań Granicznych. Wśród występujących gości głównym będzie prof. Ewa Bińczyk (Instytut Filozofii UMK w Toruniu), autorka książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (PWN, 2018).

Więcej...
Wykład pt. „Dziejowość filozofii w ontologii fundamentalnej Heideggera i hermeneutyce filozoficznej Gadamera”
Wiadomość, opublikowana 03-12-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej  Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej  zapraszają na kolejne spotkanie, na którym wykład pt. „Dziejowość filozofii w ontologii fundamentalnej Heideggera i hermeneutyce filozoficznej Gadamera”  wygłosi mgr Artur Nyczak.

Więcej...
Konkurs Dziekana dla młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 27-11-2018

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

Więcej...
Uniwersum Łotmana
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-11-2018

Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM zaprasza na pierwsze z czterech, zaplanowanych na lata 2018-2022, międzynarodowych seminariów poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka.
Szczegółowe informacje o prelegentach: http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/konferencja-uniwersum-lotmana

Więcej...
Stypendium naukowe Fundacji UAM
Wiadomość, opublikowana 08-11-2018

Rada Funduszu pn. „Stypendia naukowe Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” przyznała Panu Dawidowi Rogaczowi z Instytutu Filozofii stypendium dla doktorantów UAM na rok akademicki 2018/2019. Gratulujemy!

Więcej...
Nowa aranżacja przestrzeni studenckiej i współpraca z UAP
Wiadomość, opublikowana 07-11-2018

16 października prodziekan M. Poprawski oraz dr J. Zydorowicz – wicedyrektor Instytutu Kulturoznawstwa spotkali się z przedstawicielami Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii UAP – prof. Piotrem Tetlakiem (Katedra Scenografii), prof. Piotrem Machowiakiem (Katedra Architektury Wnętrz), dr. Emilią Cieślą (Katedra Architektury Wnętrz) oraz dr. Ewą Mróz (Katedra Ubioru). Tematem spotkania było rozszerzenie współpracy między dwoma wydziałami, a celem głównym - przygotowanie projektu modernizacji przestrzeni studenckiej na WNS.

Więcej...
rozstrzygnięcie konkursu Dziekana
Wiadomość, opublikowana 29-10-2018

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dostępna w poniższym pliku.

Więcej...
Zaproszenie na wykład
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-10-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym wykład pt. „Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym” wygłosi mgr Katarzyna Bartosiak (Uniwersytet Zielonogórski). Zebranie odbędzie się 22 października 2018 roku o godzinie 17-tej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 C, w Sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215).

Więcej...
KOMUNIKAT O KONKURSIE
Wiadomość, opublikowana 12-10-2018

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich.

Więcej...
Wykład Prof. Branislava Radeljića (University of East London) Authoritarianism Accepted: Contextualizing EU and Russian Involvement in the Balkans odbędzie się 11 października (czwartek) o godz. 17:00 - 19:00 w sali 107, budynku D (pedagogika) Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Szamarzewskiego 89 D
Wiadomość, opublikowana 08-10-2018

Oddziały Poznańskie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na wykład, który w języku angielskim wygłosi Prof. Branislav Radeljić (University of East London) Authoritarianism Accepted: Contextualizing EU and Russian Involvement in the Balkans

Więcej...
Wykład Wydziałowy dla doktorantów WNS
Wiadomość, opublikowana 28-09-2018

Uprzejmie informujemy, że Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych z prof. Arturem Joczem pt. Czy duchowość jest człowiekowi (jeszcze) koniecznie potrzebna? będzie się odbywał w środy w sali 11 bud. AB o godzinie 9.45.

Więcej...
Godziny rektorskie
Wiadomość, opublikowana 25-09-2018

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM

Więcej...
Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu Stypendia Naukowe Fundacji UAM dla Doktorantów
Wiadomość, opublikowana 17-09-2018

Fundacja UAM zaprasza doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla na rok akademicki 2018/2019. Rekrutacja rozpoczyna się 14 września.

Więcej...
Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla doktorantów
Wiadomość, opublikowana 14-09-2018

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka!
Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Składanie wniosków na Wydziale Nauk Społecznych w pokoju 6 w Dziekanacie WNS do 18 października 2018 r.

Więcej...
Zakończenie konkursu Dziekana
Wiadomość, opublikowana 06-09-2018

Poznań, 6 września 2018 r.

Szanowni Państwo,
informuję o rozstrzygnięciu konkursu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na dofinansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców do 35. r.ż. oraz uczestników studiów doktoranckich.
Decyzje komisji konkursowej należy odebrać w dziekanacie (pok. 11) w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków.

/-/ Prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych
prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

Więcej...
Konkurs na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki - sierpień 2018
Wiadomość, opublikowana 23-08-2018

Komunikat o konkursie Dziekana WNS na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki dostępny >> TUTAJ <<.
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2018 r.

Więcej...
Godziny urzędowania dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych
Wiadomość, opublikowana 03-07-2018

Uprzejmie informujemy, że dziekanat Wydziału Nauk Społecznych od 9 lipca do 7 września br. będzie otwarty dla studentów w godz. 9:00 - 14:00

Więcej...
stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów WNS
Wiadomość, opublikowana 09-07-2018

Ogłoszenie ws. stypendiów MNiSW na rok akad. 2018-2019 oraz innych stypendiów dostępnych dla doktorantów dostępne >> TUTAJ <<.
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych UAM należy składać w Dziekanacie WNS w pokoju 11 do 14 września 2018 r.

Więcej...
Prestiżowa nagroda dla doktoranta z Instytutu Filozofii
Wiadomość, opublikowana 26-06-2018

Rozstrzygnięto XIV edycję konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Nagrodę I stopnia zdobył Filip Karol Leszczyński – doktorant w Instytucie Filozofii WNS UAM – za książkę „Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism”! (Oficyna Naukowa, Warszawa 2017).

Więcej...
REKRUTACJA NA PRAKTYKI ERASMUS+
Wiadomość, opublikowana 26-06-2018

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 trwa do wtorku 10 lipca br.

Więcej...
Wykłady Prof. Juana Manuela Camposa Beníteza (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) z Meksyku
Wydarzenie, trwa od 28-06-2018 do 29-06-2018

Prof. Juan Manuel Campos Benítez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Meksyk) wygłosi wykłady (w języku angielskim): 28 czerwca 2018, czwartek godz. 11:30 The Lewis Modal Systems oraz 29 czerwca 2018 (piątek godz. 9:45) The Medieval Modal Octagon and the S5 Lewis Modal System. Wykłady odbędą się w sali D (Coll. Znanieckiego, bud. E), ul. Szamarzewskiego 89, serdecznie zapraszamy.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 08-06-2018

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WNS w czwartek 14 czerwca br. będzie czynny od godziny 12.00 w związku ze szkoleniem pracowników dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Więcej...
Dodatkowa rekrutacja na praktyki zagraniczne
Wiadomość, opublikowana 04-06-2018

Studenci i doktoranci zainteresowani praktykami zagranicznymi mogą składać dokumenty do 11 czerwca 2018.

Więcej...
Otwarte wykłady gościnne Wydziałowego Studium Doktoranckiego WNS UAM
Wiadomość, opublikowana 29-05-2018

O tym, jak współcześnie uprawia się humanistykę i nauki społeczne oraz publikuje w open access w Stanach Zjednoczonych i na  świecie opowie Dr Maria Jankowska z University of California Los Angeles

Więcej...
Dzień dziekański - 1 czerwca 2018
Wiadomość, opublikowana 24-05-2018

Dziekan WNS ogłasza dnia 1 czerwca 2018 roku (piątek) dzień dziekański wolny od zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Więcej...
Godziny rektorskie od godz. 16:00 w dniu 24 maja 2018 roku
Wiadomość, opublikowana 24-05-2018

Na podstawie §6 Regulaminu studiów UAM w związku z Juwenaliami Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki ustanowił od godziny 16:00 w dniu 24 maja 2018 roku godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 23-05-2018

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WNS będzie nieczynny w dniach 1 i 2 czerwca br. (piątek i sobota).

Więcej...
Wykład Klementyny Suchanow w Instytucie Filozofii
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-05-2018

Instytut Filozofii UAM serdecznie zaprasza na wykład Klementyny Suchanow pt.: O filozofii w biografii Witolda Gombrowicza. Spotkanie odbędzie się 29 maja o godzinie 11:30 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza ( s. 215 ).

Więcej...
Ogólnopolska Konferencja naukowa "Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone"
Wydarzenie, trwa od 22-05-2018 do 23-05-2018

Zapraszamy na konferencję naukową "Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone", która odbywa się już jako czwarta z cyklu semiotycznych konferencji organizowanych przez Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM (po "Imperium Rolanda Barthes'a", "Kursie na Ferdinanda de Saussure'a" oraz "Semiotyce codzienności").

Więcej...
Wykład dr Bartłomieja Sipińskiego
Wiadomość, opublikowana 11-05-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne zebranie naukowe, na którym dr Bartłomiej Sipiński wygłosi wykład pt. Idea personalizmu dialogowego.

Więcej...
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Religia a kultura popularna 18-19.05.2018 Poznań
Wiadomość, opublikowana 11-05-2018

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych oraz Koło Psychologii Religii przy Instytucie Psychologii zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową, która wpisuje się w tradycje wiosennych spotkań religioznawczych na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Więcej...
PILNE Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+
Wiadomość, opublikowana 10-05-2018

W związku ze zwiększeniem przyznanej kwoty ogłoszono dodatkową rekrutację na praktyki Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów WNS w roku 2018.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 08-05-2018

Uprzejmie informujemy, że w środę (9 maja br.) Dziekanat WNS będzie czynny do godziny 12.00.

Więcej...
Jubileusz 15-lecia Centrum Badań im. Edyty Stein UAM
Wiadomość, opublikowana 08-05-2018

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM serdecznie zaprasza na uroczyste obchody swojego 15-lecia, które odbędą się 16 maja 2018 w Coll. Minus UAM. Szczegółowy program w załączeniu.

Więcej...
WNS na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki
Wiadomość, opublikowana 27-04-2018

25 kwietnia nasz wydział gościł prawdziwych pasjonatów nauki. Na kampusie Ogrody rozpoczął się Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 25-04-2018

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WNS UAM będzie nieczynny w środę 2 maja br. oraz w piątek 4 maja br.

Więcej...
Czym jest patriotyzm? Dyskusja panelowa
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-04-2018

Przedmiotem dyskusji będzie prezentacja kulturowej genezy  patriotyzmu i jego współczesnych przejawów w kulturze, internecie, gospodarce i polityce. W panelu wystąpią:
Dr Aleksandra Mathiesen, Antyczne korzenie patriotyzmu,  
Dr Cezary Kościelniak, Patriotyzm  w sieci,
Dr Joanna Szalacha-Jarmużek, Patriotyzm gospodarczy w dobie globalizacji.
Dr Rafał Wierzchosławski, Blaski i cienie patriotyzmu konstytucyjnego  
Moderacja: prof. Krzysztof Brzechczyn

Więcej...
DRUGA REKRUTACJA NA STYPENDIA ZAGRANICZNE - ERASMUS+ 2018/2019
Wiadomość, opublikowana 23-03-2018

Przypominamy, że trwa II rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów.

Więcej...
Godziny dziekańskie na WNS i zmiana godzin otwarcia Dziekanatu
Wiadomość, opublikowana 21-03-2018

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłasza w dniu 29 marca 2018 roku (czwartek) godziny dziekańskie od godziny 13.00. 
Jednocześnie informujemy, że Dziekanat WNS w czwartek, dnia 29 marca br., będzie czynny do godziny 13.00, natomiast we wtorek, dnia 3 kwietnia br., będzie nieczynny.

Więcej...
Dni rektorskie
Wiadomość, opublikowana 20-03-2018

Poniżej decyzja o ustanowieniu 25 i 26 kwietnia br.
dniami rektorskimi w związku z XXI Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki.

Więcej...
Wykład prof. dr hab. Ewy Nowak
Wiadomość, opublikowana 09-03-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej  zapraszają na kolejne zebranie naukowe.

Więcej...
"Dzień kobiet nie tylko dla kobiet, czyli powitanie wiosny w biurze karier UAM"
Wiadomość, opublikowana 06-03-2018

Już 13 marca 2018r. zapraszamy na „Dzień Kobiet nie tylko dla kobiet, czyli powitanie wiosny w Biurze Karier UAM”. Po zimowym letargu pomyśl o swoim rozwoju, przyjdź i skorzystaj z wiedzy ekspertów podczas szkoleń lub działaj na warsztatach. W programie warsztaty nt. rekrutacji i wyznaczania celów oraz szkolenia nt. bezpieczeństwa osobistego oraz cyberbezpieczeństwa. Wśród uczestników rozlosujemy nagrody – bezpłatne sesje coachingowe! Zapisy: https://tinyurl.com/zapisy-13-03 

W trakcie wydarzenia możliwość zrobienia sobie profesjonalnego zdjęcia do CV albo pamiątkowej fotki z przyjaciółmi.

Więcej...
Międzynarodowa konferencja Between Enslavement and Resistance: Attitudes towards Communism in East European Societies (1945-1989)
Wiadomość, opublikowana 01-03-2018

Instytut Filozofii UAM, The Centre for Culture and the Arts, Leeds Beckett University oraz Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której przedmiotem jest zbadanie metod i interpretacja doświadczeń komunistycznej kontroli nad społeczeństwami bloku wschodniego oraz zbadanie różnych metod i strategii oporu przeciw komunistycznej władzy. Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim.

Streszczenia referatów należy nadesłać do 15 kwietnia 2018

Więcej...
Uniwersytet Otwarty i Wydział Historyczny zapraszają na wykład o Marcu 1968 roku
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2018

Uniwersytet Otwarty, wspólnie z Wydziałem Historycznym UAM w ramach promocji swoich projektów, zaprasza na wykład prof. zw. dr. hab. Stanisława Jankowiaka, kierownika Zakładu Najnowszej Historii Polski WH UAM, pt. Bunt rozwydrzonej młodzieży  czy walka o wolność słowa. Studenci w marcu 1968 r. Wykład odbędzie się
w czwartek 01.03. o godz. 17.30 w auli Wydziału Historycznego na kampusie Morasko.

Więcej...
Zapraszamy na kursy Uniwersytetu Otwartego
Wiadomość, opublikowana 23-02-2018

2 lutego ruszyły zapisy na wiosenną edycję kursów Uniwersytetu Otwartego. Na liście wykładów, ćwiczeń i warsztatów przygotowanych przez UAM pojawiły się także propozycje WNS-u.

Więcej...
Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej Człowiek wobec pytań o sens życia
Wiadomość, opublikowana 09-02-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji pod tytułem: Człowiek wobec pytań o sens życia, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Więcej...
Konferencja - seminarium: Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-03-2018

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Wydział Nauk Społecznych UAM oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM zapraszają do udziału w konferencji - seminarium: Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia, która odbędzie się 12 marca 2018 roku w Bramie Poznania ICHOT przy ul. Gdańskiej 2.

Więcej...
Rekrutacja na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2018/2019
Wiadomość, opublikowana 02-02-2018

Przypominamy, że trwa rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów.

Więcej...
WNS - spotkanie integracyjne polskich i zagranicznych studentów
Wiadomość, opublikowana 17-01-2018

Wydział Nauk Społecznych gości w tym roku ponad 50 studentów zagranicznych. 13 stycznia zaprosiliśmy grupę naszych studentów psychologii, kulturoznawstwa, socjologii i filozofii z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Czech, Turcji, Rumunii, Litwy i Polski na wspólne gotowanie w akademii kulinarnej.

Więcej...
REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
Wiadomość, opublikowana 16-01-2018

W związku z nową rekrutacją na wyjazdy Erasmus+ (stypendia na studia zagraniczne) w roku akademickim 2018/2019, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne w terminach:
22.01.18, g. 12:30
23.01.18, g. 12:00
29.01.18, g. 12:00
30.01.18, g. 11:30
w hallu budynku E (Hyde Park Ogrody).

Więcej...
Praca za granicą - punkty konsultacyjne w biurze karier UAM
Wydarzenie, trwa od 15-01-2018 do 18-01-2018

Chcesz rozwijać swoje pasje zawodowe i szlifować język obcy? Myślisz o pracy sezonowej za granicą? Biuro Karier UAM zaprasza w środę 17 stycznia w godzinach od 12.30 do 15.30 w holu DS „Jowita” na stoiska informacyjne:
- Doradców EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- Studenckiego Ambasadora Karier Unii Europejskiej na UAM – Damiana Wielechowskiego.

Więcej...
Wykład prof. zw. dr hab. Lecha Witkowskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-01-2018

Instytut Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Filozoficzne mają przyjemność zaprosić na wykład prof. zw. dr hab. Lecha Witkowskiego pt. „Filozofia jako humanistyka stosowana”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (215) w Budynku C (Kampus Ogrody).

Więcej...
Zebranie naukowe Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-01-2018

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne zebranie naukowe, na którym mgr Damian Kałużny wygłosi wykład pt. „Odpowiedzialność jako więcej niż krytyka. Levinasa i Derridy etyki posttranscendentalne”. Zebranie odbędzie się 15 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Konferencja: Kontrkultura - co nam z tamtych lat?
Wydarzenie, trwa od 18-01-2018 do 19-01-2018

Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze oraz Instytut Kulturoznawstwa zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową zorganizowaną z okazji 50-lecia kontrkulturowej rewolucji.

Więcej...
Konkurs na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki - styczeń 2018
Wiadomość, opublikowana 04-01-2018

Komunikat o konkursie Dziekana WNS na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki dostępny >> TUTAJ <<.

Więcej...
Panel dyskusyjny „Antropologia i socjologia – wspólnie o badaniu społeczeństwa”
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-12-2017

W poniedziałek 18 grudnia o godzinie 18:00 w Sali pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący teoretycznych i badawczych podobieństw i różnic między socjologią i antropologią kulturową.

Więcej...
Konferencja: Sektor prywatny a edukacja kulturalna
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-12-2017

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM (WNS) oraz Fundacja ALTUM zapraszają na otwartą konferencję poświęconą wynikom projektu badawczego pt. Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania.

Więcej...
Filozofia w informatyce III
Wydarzenie, trwa od 14-12-2017 do 15-12-2017

Mamy przyjemność już po raz trzeci zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2017 r.w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat przewodni tegorocznego spotkania to: Informatyczny świat a filozofia.

Więcej...
Homo Informaticus 5.0
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-12-2017

Serdecznie zapraszamy na piątą konferencję ogólnopolską z cyklu „Homo Informaticus”. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby (doktoranci mile widziani) zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Więcej...
Działalność Aktywnego Małego Uniwersytetu Latającego (AMUL) w semestrze zimowym r. ak. 2017/2018
Wiadomość, opublikowana 07-12-2017

AMUL działający przy Instytucie Psychologii UAM w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - od 07 listopada do 15 grudnia - zorganizował 10 wyjazdów do placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Więcej...
Platforma Usług Elektronicznych na Wydziale Nauk Społecznych
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-12-2017

11 grudnia w godz. 9.00 – 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych pracownicy Inspektoratu ZUS w Poznaniu będą pełnili dyżur na stoisku PUE ROOM. Każdy chętny będzie mógł założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej...
Promocja książki Towards a Revival of Analytical Philosophy of History. Around Paul A. Roth's Vision of Historical Sciences wydaną pod redakcją Krzysztofa Brzechczyna
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-12-2017

Zapraszamy na promocję książki Towards a Revival of Analytical Philosophy of History. Around Paul A. Roth's Vision of Historical Sciences zorganizowaną przez Instytut Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu

Więcej...
Dyskusja inspirowana książką „Co to jest populizm?”
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-12-2017

Zapraszamy do dyskusji nad populizmem inspirowanej książką „Co to jest populizm?” – Jana-Wernera Müllera. Dyskusja odbędzie się w poniedziałek, 11 grudnia 2017, w godzinach 11:00-13:00, przy ul. Szamarzewskiego 89d, sala 107.

Więcej...
Seminarium szkoleniowe w Wiśle
Wiadomość, opublikowana 04-12-2017

Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnościami UAM na kolejną edycję zimowego Seminarium Szkoleniowego w Wiśle.
Tym razem proponujemy otwarty zakres tematyczny – oprócz kilku tematów proponowanych przez Biuro, na seminarium mogą się pojawić również zaproponowane przez studentów i doktorantów.

Więcej...
Zebranie naukowe Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-12-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne zebranie naukowe, na którym Mgr Kajetan Ostrowski wygłosi wykład pt. „Moje życie pośmiertnym trwaniem egzystencji drugiej osoby. Jaspers i Tołstoj o nieuchronnym końcu ”. Zebranie odbędzie się 11 grudnia 2017 roku o godzinie 18.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM

Więcej...
Konferencja pt. A Centennial of "The Polish Peasant in Europe and America": Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes
Wiadomość, opublikowana 29-11-2017

Instytut Socjologii UAM (http://socjologia.amu.edu.pl/), Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego (http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/) oraz The Haverford Institute of Public Sociology (http://www.haverfordinstitute.org/), mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. A Centennial of "The Polish Peasant in Europe and America": Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu.

Więcej...
Konferencja pt. Trennungsthese vs. jedność Kantowskiego rozumu praktycznego w roli prawodawcy moralnego i jurydycznego
Wydarzenie, trwa od 07-12-2017 do 08-12-2017

W dniach 7 – 8 grudnia 2017 Instytut Filozofii, władze Wydziału Nauk Społecznych oraz Komisja Filozoficzna PTPN współorganizują międzynarodową konferencję naukową poświęconą Trennungsthese vs. jedność Kantowskiego rozumu praktycznego w roli prawodawcy moralnego i jurydycznego.

Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”
Wydarzenie, trwa od 30-11-2017 do 01-12-2017

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM wraz z Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną", Poznań, Wydział Nauk Społecznych UAM s. B, 30.11.-01.12.2017. Program i plakat w załączeniu

Więcej...
Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2018!
Wiadomość, opublikowana 15-11-2017

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Więcej...
Konferencja pt. „Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej”
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-11-2017

24 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się konferencja „Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej”.

Więcej...
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS studentów zagranicznych
Wiadomość, opublikowana 14-11-2017

Od 1 stycznia 2018 r. studenci zagraniczni będą opłacali składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS jednym przelewem. Numer rachunku składkowego (NRS), czyli indywidualnego konta, na które należy wpłacać składki, przesyłany jest listem poleconym. W sytuacji, gdy studenci zagraniczni nie otrzymają i nie odbiorą informacji o NRS, nie będą mogli od stycznia opłacać składek.

Więcej...
Stypendia doktoranckie Fundacji UAM
Wiadomość, opublikowana 13-11-2017

9 listopada w Poznańskim Parku Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych doktorantów na UAM. Wśród wyróżnionych 14 młodych naukowców znalazł się mgr Damian Luty – doktorant piątego roku w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych.

Więcej...
Wykład pt. "Robot morality"
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-11-2017

We najbliższą środę 15.11.2017 o godz 15.00, w sali K. Ajdukiewicza (IF UAM, Kampus Ogrody) pan dr André Schmiljun (Humboldt Univ. Berlin) wygłosi gościnny wykład pt. "Robot morality", poświęcony moralności sztucznej inteligencji.

Więcej...
Zebranie naukowe Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-11-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne zebranie naukowe, na którym Prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) wygłosi wykład pt. „Pytanie o miejsce hermeneutyki wielojęzykowości w przestrzeni nauk humanistycznych i społecznych”. Zebranie odbędzie się 20 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Międzynarodowe sympozjum: Rosja - totalitaryzm - bolszewizm
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-11-2017

Zdobycie władzy przez bolszewików w Rosji w 1917 r. było jednym z przełomowych momentów w historii XX wieku. Celem organizowanego sympozjum z udziałem prof. prof.: Romana Bäckera, Krzysztofa Brzechczyna, Igora Casu i Marka Figury będzie przedyskutowanie wewnętrznych i międzynarodowych reperkusji rewolucji w Rosji. Organizatorem sympozjum jest Instytut Filozofii UAM, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Więcej...
Konkurs: wyróżniające się prace doktorskie i magisterskie - termin składania prac 15 listopada 2017 r.
Wiadomość, opublikowana 03-11-2017

Przypominamy o kolejnej, XIV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
Celem konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czekają równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, a na autorów trzech najlepszych prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.

Więcej...
Biuro Karier UAM już po raz 20 organizuje Akademię Rozwoju (wcześniej Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości)
Wiadomość, opublikowana 02-11-2017

Zapraszamy Wykładowców wraz z Studentami oraz Absolwentów do wzięcia udziału w ogólnoakademickim wydarzeniu, w trakcie którego odbędą się:
- targi pracy, praktyk i staży,
- szkolenia (plan szkoleń oraz zapisy: www.tinyurl.com/AR2017-szkolenia).

Więcej...
Stypendia do Niemiec
Wiadomość, opublikowana 30-10-2017

24.10 br. w godz.10.00-12.00 w Sali numer 209 (II piętro) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na ul. św. Marcin 78 (budynek dawnego Collegium Historicum) odbyło się spotkanie informacyjne na temat stypendiów do Niemiec dla absolwentów, studentów II stopnia, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Więcej...
Godziny Dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych
Wiadomość, opublikowana 27-10-2017

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza w dniu 2 listopada 2017 roku (czwartek) godziny dziekańskie do godziny 13.00.

Więcej...
Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”
Wydarzenie, trwa od 04-12-2017 do 06-12-2017

W dniach 4-6 grudnia odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa inaugurująca międzynarodowy projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”.

Więcej...
Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka
Wiadomość, opublikowana 25-10-2017

Informujemy, że wnioski studentów i doktorantów WNS o stypendia im. dr. Jana Kulczyka należy składać w Dziekanacie WNS w pokoju 6 do dnia 15 listopada br.
Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Więcej...
Biuro Karier UAM zaprasza 7 listopada na XX Akademię Rozwoju
Wydarzenie, trwa od 23-10-2017 do 07-11-2017

Po 20 latach czas na zmiany, tak więc w tym roku Biuro Karier UAM zaprasza studentów oraz absolwentów na  jubileuszową - XX Akademię Rozwoju (dawniej Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości), która odbędzie się 7 listopada w godzinach 10.00 – 16.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki (Campus Morasko).

Polub naszą stronę i podaj dalej informację https://www.facebook.com/akademiauam/

Plan szkoleń + zapisyhttp://tinyurl.com/AR2017-szkolenia

Więcej...
Spotkanie informacyje z lektorami DAAD
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-10-2017

24.10 br. w godz.10.00-12.00 w Sali numer 209 (II piętro) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na ul. św. Marcin 78 (budynek dawnego Collegium Historicum) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat stypendiów do Niemiec dla absolwentów, studentów II stopnia, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Więcej...
Rekrutacja do XXI edycji programu Wolontariat w WUW
Wiadomość, opublikowana 17-10-2017

Osoby zainteresowane udziałem w XXI edycji programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" prosimy o przesłanie CV oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do programu drogą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail) (z podaniem w temacie nr ref. ogłoszenia) do dnia 22 października 2017 r.
Szczegółowe informacje o zasadach udziału w wolontariacie: http://www.poznan.uw.gov.pl/wolontariat-w-wuw

Więcej...
Zebranie naukowe Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Wiadomość, opublikowana 17-10-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na zebranie naukowe, na którym Prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz (Wydział Filologii Polskiej UAM) wygłosi wykład pt. „Phronesis. Próba hermeneutycznego uzasadnienia nauk humanistycznych”. Zebranie odbędzie się 23 października 2017 roku o godzinie 18.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym molestowania
Wiadomość, opublikowana 16-10-2017

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Partner in Business Strategies zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym zjawiska molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych.

Więcej...
Koło Naukowe Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych "rak-OFF" UAM zaprasza nowych członków
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-10-2017

Interesuje Cię tematyka wspierania osób leczonych onkologicznie lub/oraz działań profilaktycznych na temat tych chorób? Masz pomysł na ciekawe badania naukowe w tym obszarze?

Więcej...
Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018
Wiadomość, opublikowana 10-10-2017

Przypominamy, że do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%.

Więcej...
Wykład - Narodziny i rozwój wolności
Wydarzenie, trwa od 10-10-2017 do 10-10-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na pierwsze spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku problemowi wolności. Spotkanie odbędzie się 10 października o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Narodziny i rozwój wolności

Więcej...
Konferencja pt. 25 lat kształcenia pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-10-2017

W dniu 12 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali A (budynek E – Collegium im. Floriana Znanieckiego) na ul. Szamarzewskiego 89 odbędzie się konferencja pod tytułem: "25 lat kształcenia pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UAM".

Więcej...
Nowa aplikacja mobilna UAM
Wiadomość, opublikowana 03-10-2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat nowej aplikacji mobilnej przygotowanej przez Centrum Marketingu.

Więcej...
Konferencja naukowa Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej
Wydarzenie, trwa od 24-11-2017 do 25-11-2017

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Więcej...
"Moral competence: A brand new research topic in cognitive psychology, ethics and law": konferencja międzynarodowa 29–30 września 2017
Wiadomość, opublikowana 26-10-2017

Instytut Filozofii oraz Instytut Filologii Polskiej (we współpracy z Uniwersytetami: Konstanckim, Wileńskim i UJ) zapraszają na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową, poświęconą kompetencji moralnej.

Więcej...
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, konferencja naukowa Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie.
Wydarzenie, trwa od 21-09-2017 do 23-09-2017

Instytut Kulturoznawstwa oraz PTK zapraszają  na trzydniową konferencję naukową z udziałem badaczy kultury z całej Polski. Gościem specjalnym będzie prof. Ulf Hannerz, który wygłosi wykład Somewheres, Anywheres, Nowheres? Some Current Scholarly Challenges. Wszystkie referaty i dyskusje będą miały miejsce w Collegium Iuridicum Novum.

Więcej...
Program stypendialny Fundacji UAM dla doktorantów UAM
Wiadomość, opublikowana 14-09-2017

Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.

Więcej...
Konferencja naukowa Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji III
Wiadomość, opublikowana 01-09-2017

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji III", która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II pt. "Pacjent i seksuolog w procesie terapii"
Wydarzenie, trwa od 09-12-2017 do 10-12-2017

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna działające przy Instytucie Psychologii UAM oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji naukowej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II pt. "Pacjent i seksuolog w procesie terapii", która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2017 roku.

Więcej...
Spotkanie międzynarodowego konsorcjum CONNECT w Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM
Wiadomość, opublikowana 27-07-2017

Wydział Nauk Społecznych UAM odwiedzili liderzy uznanych europejskich ośrodków specjalizujących się w tematyce badań i edukacji w obszarze zarządzania w kulturze. Spotkanie w Poznaniu to krok milowy w realizacji projektu Connect w ramach którego w najbliższych latach zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje z zakresu audience development.

Więcej...
Aktywny Mały Uniwersytet Latający (AMUL) – podsumowanie roku 2016/2017
Wiadomość, opublikowana 28-06-2017

W dniu 22 czerwca br. w Instytucie Psychologii zakończony został czwarty rok realizacji projektu edukacyjnego AMUL - Aktywny Mały Uniwersytet Latający.

Więcej...
Studia I i II stopnia na kierunku praca socjalna na UAM! Weź sprawy w swoje ręce i wybierz zawód przyszłości!
Wiadomość, opublikowana 28-06-2017

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną na kierunku praca socjalna, realizowanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oferujemy atrakcyjne studia oparte na interdyscyplinarnym programie, które wszechstronnie przygotowują do pełnienia wymagającej roli pracownika socjalnego.
Więcej: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/common/Praca_Socjalna_Broszura.pdf

Więcej...
STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 DLA DOKTORANTÓW WNS
Wiadomość, opublikowana 26-06-2017

Ogłoszenie ws. stypendiów MNiSW na rok akad. 2017-2018 oraz innych stypendiów dostępnych dla doktorantów dostępne >> TUTAJ <<.
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 na WNS należy składać w Dziekanacie WNS w pokoju 11 do 15 września 2017 r.

Więcej...
Ostatnie dni na wypełnienie ankiety!
Wydarzenie, trwa od 30-04-2017 do 30-06-2017

Badanie Jakości Kształcenia dobiega końca – pozostało zaledwie kilka dni na wyrażenie swojej opinii na temat mocnych i słabych stron kształcenia prowadzonego na UAM, dlatego zachęcamy całą społeczność akademicką do wypełnienia anonimowej ankiety, dostępnej po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 12-06-2017

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych UAM będzie nieczynny w piątek 16 czerwca br.

Więcej...
Rozwiń (między)kulturową inteligencję! / Develop (inter)cultural intelligence! Rekrutacja na studia
Wydarzenie, trwa od 01-06-2017 do 14-09-2017

Instytut Kulturoznawstwa zaprasza na studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Intercultural Communication

Więcej...
Grzegorz Godlewski „O nachyleniu tekstowym w badaniach kultury”
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-06-2017

Instytut Kulturoznawstwa UAM zaprasza na seminarium z cyklu Współczesne Badania Kulturoznawcze. Bohaterem najbliższego będzie prof. Grzegorz Godlewski z Instytutu Kultury Polskiej UW. Poniedziałek 12.06.2017, g.11.30, ul. Szamarzewskiego 89 AB, s. I

Więcej...
Ogólnopolska konferencja naukowa ,,O egzystencji. Między filozofią a literaturą''
Wydarzenie, trwa od 09-06-2017 do 10-06-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku  w Instytucie Filozofii UAM.

Więcej...
Konkurs Dziekana WNS dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia)
Wydarzenie, trwa od 30-05-2017 do 08-06-2017

Ogłoszono konkurs Dziekana dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia) Wydziału Nauk Społecznych UAM na dofinansowanie młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Więcej...
Godziny rektorskie 26.05.2017
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-05-2017

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w związku z Juwenaliami

Więcej...
Teatr i historia. Od Lessinga do Lessiga Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Leyko (UŁ)
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-05-2017

Wykład w ramach seminarium Instytutu Kulturoznawstwa UAM: „Współczesne badania kulturoznawcze”

Więcej...
Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Dobrostan zwierząt w różnych perspektywach
Wydarzenie, trwa od 29-09-2017 do 30-09-2017

29. - 3.09.2017 Poznań
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37A

Więcej...
Konferencja naukowo-dydaktyczna "Współczesne wyzwania w edukacji wczesnoszkolnej - programowanie: warsztaty. Scenariusze. Narzędzia"
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-05-2017

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, wykładowców do wzięcia udziału w konferencji „Współczesne Wyzwania w Edukacji Wczesnoszkolnej - PROGRAMOWANIE: Warsztaty. Scenariusze. Narzędzia”, która odbędzie się 26 maja 2017 roku w Poznaniu.

Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Semiotyczne wymiary codzienności”
Wydarzenie, trwa od 25-05-2017 do 26-05-2017

Wszelkie informacje na plakacie i w pliku PDF.

Więcej...
Biuro Karier UAM zaprasza do udziału w „Karierze na Językach”!
Wydarzenie, trwa od 30-05-2017 do 30-05-2017
Oferty pracy, praktyk i staży (w Polsce i za granicą), spotkania z pracodawcami, ciekawe warsztaty i szkolenia, konkursy, konsultacje, porady – to wszystko już 30 maja w Collegium Novum! Więcej...
VIII Festiwal Kultury Studentów Kulminacje 23-26 maja 2017: Rejestracja na warsztaty
Wydarzenie, trwa od 23-05-2017 do 26-05-2017

Jeśli chcesz spotkać się z kulturą studentów twarzą w twarz, już teraz zapraszamy do rejestracji na szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady, które stanowią integralną częścią VIII Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje 2017

Więcej...
Wykład mgr Bartosza Mroczkowskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-05-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na zebranie naukowe, na którym mgr Bartosz Mroczkowski wygłosi wykład pt. „Ludzkie i nie-ludzkie materializacje”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Loneliness and Freedom. The idea of the University and its present crisis
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-05-2017

Instytut Socjologii zaprasza na wykład, który wygłosi prof. Georg Kamphausen z Uniwersytetu w Bayreuth. Wykład w języku angielskim odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM w sali 109 (Budynek D).

Więcej...
Między radykalizmem a ugodowością. Źródła podziałów politycznych w Solidarności 1980-1981
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-05-2017

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na wykład, który wygłosi dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego), Między radykalizmem a ugodowością. Źródła podziałów politycznych w Solidarności 1980-1981.

Więcej...
Wykład Profesora T. Hokenstad
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-05-2017

26 maja o godz. 11:00 w sali A na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się wykład Profesora T. Hokenstad w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań", pt. "Active Aging in a Changing Society".

Więcej...
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju"
Wydarzenie, trwa od 24-05-2017 do 25-05-2017

24 maja 2017 roku Instytut Socjologii UAM i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu organizują Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju". Konferencja odbędzie się DS Jowita.

Więcej...
Badanie Jakości Kształcenia
Wydarzenie, trwa od 30-04-2017 do 30-06-2017

Wasz głos ma znaczenie
Wasza opinia zmienia UAM

Więcej...
Dzień Sportu - Dziekanat WNS
Wiadomość, opublikowana 09-05-2017

Uprzejmie informujemy, że w związku z Dniem Sportu w dniu 10 maja Dziekanat WNS będzie nieczynny. Pracowników  oraz studentów serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w organizowanych w tym dniu wydarzeniach, wszelkie szczegóły w linku poniżej:
https://amu.edu.pl/content/325480-dzien-sportu-na-uam2

Więcej...
Nagroda Naukowa czasopisma „Filozofia w Praktyce”
Wiadomość, opublikowana 09-05-2017

Nagroda „Filozofia w Praktyce” dla absolwentki studiów doktoranckich WNS

Więcej...
Konferencja „Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej”
Wydarzenie, trwa od 11-05-2017 do 12-05-2017

Instytut Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zapraszają na konferencję "Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej".

Więcej...
Konferencja „Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej”
Wydarzenie, trwa od 11-05-2017 do 12-05-2017

Instytut Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zapraszają na konferencję "Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej".

Więcej...
Urzędowanie Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 26-04-2017

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych UAM będzie nieczynny w czwartek 4 maja br. oraz w piątek 5 maja br. (w związku z planowaną przerwą w dostawie prądu).

Więcej...
Internacjonalizacja badań – seminarium z gośćmi z Niemiec / Research Internationalisation Seminar
Wydarzenie, rozpoczyna się 25-04-2017

Kolejne z cyklu wydarzeń na Wydziale Nauk Społecznych UAM służących wymianie doświadczeń badaczy zaangażowanych w badania o zasięgu międzynarodowym. Podczas spotkania przedstawiciele Instytut Leibniza z Erkner przedstawią swoją perspektywę  realizacji międzynarodowych grantów badawczych. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Wstęp wolny dla pracowników naukowych i  doktorantów UAM.

Więcej...
Zaproszenie na wykład dr. Jerzego Struka
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-04-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na zebranie naukowe, na którym dr Jerzy Struk wygłosi wykład pt. „Przyczynki do meta(fizyki) nadziei”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Godziny Dziekańskie na WNS i godziny otwarcia Dziekanatu
Wiadomość, opublikowana 03-04-2017

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza w dniu 13 kwietnia 2017 roku (czwartek) godziny dziekańskie od godziny 13.00.
Jednocześnie informujemy, że Dziekanat WNS w czwartek, dnia 13 kwietnia br., będzie czynny do godziny 13.00, natomiast we wtorek, dnia 18 kwietnia br., będzie czynny w godzinach 10.00-14.00.

Więcej...
Komunikat o konkursie na dofinansowanie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na WNS
Wiadomość, opublikowana 03-04-2017

Ogłoszono konkurs dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia) Wydziału Nauk Społecznych UAM na dofinansowanie publikacji, udziału w konferencjach oraz wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2016/2017.
Termin składania wniosków: 10.04.2017r.
Szczegóły w Komunikacie.

Więcej...
Rekrutacja na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2017/2018
Wiadomość, opublikowana 31-03-2017

Przypominamy, że trwa rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018.

Więcej informacji na stronie: http://erasmuswns.amu.edu.pl/node/7

Więcej...
Wykład Profesora T. Hokenstad
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-05-2017

26 maja o godz. 11:00 w sali A na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się wykład Profesora T. Hokenstad w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań", pt. "Active Aging in a Changing Society".

Więcej...
Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej
Wydarzenie, trwa od 03-04-2017 do 08-04-2017

W dniach 3-8 kwietnia 2017 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej - cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych promowaniu pracy socjalnej w środowisku akademickim i pozaakademicki.

Więcej...
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju"
Wydarzenie, trwa od 24-05-2017 do 25-05-2017

24-25 maja 2017 roku Instytut Socjologii UAM i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu organizują Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju" Celem konferencji jest refleksja nad rolą socjologii w badaniu zjawiska niepełnosprawności, a także dyskusja nad stanem badań. Organizatorem konferencji jest Instytut Socjologii UAM i Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM.

Więcej...
Tydzień Międzykulturowy
Wydarzenie, trwa od 03-04-2017 do 09-04-2017

Zapraszamy Was w międzykulturową podróż, w trakcie której towarzyszyć nam będą szkolenia, Targi Wyjazdów i Programów Zagranicznych oraz Międzykulturowa Kawiarenka. Wydarzenia skierowane do osób otwartych na nowe doświadczenia, które chcą poszerzyć swoje horyzonty, poznać możliwości wyjazdów zagranicznych oraz w miłej atmosferze doświadczyć zetknięcia z inną kulturą.

Więcej...
VIII Ogólnopolska Konferencja „Religia a zło”
Wydarzenie, trwa od 07-04-2017 do 08-04-2017

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych oraz Koło Psychologii Religii zapraszają na cykliczną konferencję naukową, poświęconą zagadnieniom religioznawczym.

Więcej...
Wizyta delegacji Uniwersytetu w Dakarze na WNS i WSE
Wiadomość, opublikowana 24-03-2017

16 marca gościliśmy na Kampusie Ogrody gości z Senegalu. Prof. Pierre Sarr i Prof.Sidi Khoyo Fall z wydziału nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Dakarze przybyli do Poznania z misją nawiązania strategicznej współpracy z naszą uczelnią.

Więcej...
Seminarium Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM pt. "Ciało-płeć-sport"
Wydarzenie, rozpoczyna się 31-03-2017

W piątek 31 marca br. Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM organizuje seminarium naukowe pt. "Ciało-płeć-sport".

Więcej...
Moral Competence: A brand new topic in cognitive psychology ethics and law
Wydarzenie, trwa od 29-09-2017 do 30-09-2017

Moral Competence: A brand new topic in cognitive psychology ethics and law.
International conference at Institute of Philosophy & Institute of Polish Philology AMU Poznań, Poland Co-Navigated by University Of Konstanz, Vilnius University & Jagiellonian University of Cracow.

Więcej...
Wykład mgr Damiana Kałużnego „Przemoc i dekonstrukcja”
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-03-2017

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej  zapraszają na zebranie naukowe, na którym mgr Damian Kałużny wygłosi wykład pt. „Przemoc i dekonstrukcja”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Konkurs na stanowisko doktoranta
Wiadomość, opublikowana 13-03-2017

Nazwa jednostki: Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendium naukowe

Tytuł projektu: "Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości".

Więcej...
Dziekanat WNS
Wiadomość, opublikowana 13-03-2017

Dziekanat WNS dnia 17 marca br. będzie nieczynny z powodu wyjazdu na szkolenie.

Więcej...
K jak Kobieta, K jak Kariera. Rozwiń się na wiosnę.
Wydarzenie, trwa od 22-03-2017 do 22-03-2017

Wiosna to dobry czas, żeby zadbać o to co masz najcenniejszego – o siebie. Zapraszamy na wydarzenie K jak Kobieta, K jak Kariera w trakcie którego skorzystasz z rozwojowych warsztatów i konsultacji w Biurze Karier UAM. Dla uczestniczek nagrody -  biznesowa sesja fotograficzna i profesjonalny makijaż!

Więcej...
I Ogólnopolska Konferencja STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-03-2017

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 15 marca 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Rekrutacja do projektu „RurAction” w ramach programu Horyzont 2020
Wydarzenie, trwa od 07-03-2017 do 10-04-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Socjologii) jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu RurAction („Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”). Celem projektu jest zbadanie słabo rozwiniętych strukturalnie regionów wiejskich i innowacji społecznych tam realizowanych.

Więcej...
Wykłady otwarte „Z zagadnień kultury chrześcijańskiej” seria III
Wiadomość, opublikowana 03-03-2017

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM zaprasza  do udziału w trzeciej serii wykładów otwartych "Z zagadnień kultury chrześcijańskiej"

Więcej...
Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i dostosowań do zadań społecznych
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-03-2017

16 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się seminarium „Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i dostosowań do zadań społecznych”.
Podczas seminarium będą poruszane takie tematy, jak: rekonstrukcja tożsamości uniwersytetu w kulturze wskaźnikowania, konkurencyjność i umiędzynarodowienie nauki, rankingi uniwersytetów, upolitycznienie wyższych uczelni.

Więcej...
Sesja informacyjna na temat możliwości stypendialnych do USA
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-03-2017

7 marca br., w godzinach od 10.00 do 12.00, odbędzie się w Sali XVII w Collegium Minus (na ul. Wieniawskiego 1) sesja informacyjna na temat możliwości stypendialnych do USA (10.00-11.00 część dla studentów, absolwentów uczelni wyższych i słuchaczy studiów doktoranckich; 11.00-12.00 spotkanie dla pracowników naukowych).

Więcej...
Pierwszy na UAM grant Knowledge Alliances Erasmus+ na WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
Wiadomość, opublikowana 27-02-2017

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM i Wydział Nauk Społecznych UAM rozpoczynają pracę w międzynarodowym projekcie „CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development”. Jest on jednym z pierwszych grantów z udziałem uczelni wyższej z Polski w europejskim programie Knowledge Alliances Erasmus+.

Więcej...
V EDYCJA KONKURSU DLA DOKTORANTÓW | ODDZIAŁ PAN W POZNANIU
Wiadomość, opublikowana 15-02-2017

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej, na który jeszcze są przyjmowane zgłoszenia.

Więcej...
Wykłady wydziałowe dla doktorantów
Wiadomość, opublikowana 20-02-2017

Zostały ustalone terminy wykładów wydziałowych dla Doktorantów WNS (rejestracja przez USOSweb):
"Liberalizm europejski" z prof. dr hab. Zbigniewem Drozdowiczem - czwartki o godzinie 11.30 w sali I w budynku AB (pierwsze zajęcia 2 marca br.).
"Historia nauk o kulturze" z dr hab. Przemysławem Rotengruberem  - poniedziałki o godzinie 8.00 w sali 307 w budynku D (pierwsze zajęcia 27 lutego br.).
"Paradygmaty badań ewolucyjnych: Między biologią a psychologią" z prof. dr hab. Krzysztofem Łastowskim - wtorki o godz. 10.30 w sali 70 A w bud. AB (pierwsze zajęcia 21 lutego br.)

Więcej...
Konferencja "Niepełnosprawność w socjologii - socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju"
Wydarzenie, trwa od 24-05-2017 do 25-05-2017

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju" w dniach 24-25 maja 2017 w DS Jowita UAM.

Więcej...
Zaproszenie na wykład mgr Michała Juji
Wydarzenie, trwa od 20-02-2017 do 20-02-2017
Zaproszenie na zebranie naukowe  Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej. Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Semiotyczne wymiary codzienności”
Wydarzenie, trwa od 25-05-2017 do 26-05-2017

Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Semiotyczne wymiary codzienności”.

Więcej...
Ogólnopolska konferencja „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”
Wydarzenie, trwa od 09-06-2017 do 10-06-2017

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Instytucie Filozofii UAM.

Więcej...
Publikacja "Badania Naukowe UAM | Research AMU"
Wiadomość, opublikowana 03-02-2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (publikacja dostępna także online).

Więcej...
Rusza konkurs Fundacji UAM pn.: „FUND_AKCJA”. Zdobądź środki na realizację lub wsparcie Twojego projektu!
Wydarzenie, trwa od 03-02-2017 do 28-02-2017

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? A może należysz do koła naukowego lub innej organizacji działającej na rzecz środowiska akademickiego UAM? Jeśli masz ciekawy pomysł i potrzebujesz środków finansowych na jego realizację, zgłoś się do konkursu FUND_AKCJA realizowanym przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Uniwersyteckie wykłady na Zamku - Czy można bezbłędnie zaplanować karierę zawodową?
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-02-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na piąte wystąpienie w ramach cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu. Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Magdalena Piorunek z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, a jego tytuł brzmi:

Czy można bezbłędnie zaplanować karierę zawodową?

Więcej...
Oferta stypendialna dla doktoranta
Wiadomość, opublikowana 24-01-2017

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie: "Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości".

Więcej...
Swoistość metodologiczna geologii
Wydarzenie, rozpoczyna się 30-01-2017

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na wykład, który wygłosi dr Joanna Gęgotek (UW) Swoistość metodologiczna geologii.

Więcej...
Wolność a teizm i ateizm
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-01-2017

Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na wykład, który wygłosi prof. Piotr Gutowski (KUL) "Wolność a teizm i ateizm".

Więcej...
Projekt „W stronę relacyjnych form korzystania z usług bankowych”, realizowany przez Instytut Socjologii UAM w ramach programu Santander Universidades
Wiadomość, opublikowana 21-12-2016

Zespół badawczy z Instytutu Socjologii UAM rozpoczął realizację projektu „W stronę relacyjnych form korzystania z usług bankowych”.

Więcej...
Zmiany w urzędowaniu Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 21-12-2016

Uprzejmie informujemy, że w okresie między świątecznym od 27 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017 Dziekanat WNS czynny w godzinach 9:00 - 14:00.
Natomiast 23 (piątek), 24 (sobota) i 31 grudnia br. (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

Więcej...
Wizyta studyjna Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM w Niemczech
Wiadomość, opublikowana 08-12-2016

Od 29 listopada do 2 grudnia br. Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM przebywało wraz z opiekunami na wizycie studyjnej w Niemczech.

Więcej...
Dr Piotr Kozak (Uniwersytet Warszawski) Co i jak poznajemy poprzez obrazy? W stronę analitycznej teorii sztuki
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-12-2016

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu zaprasza na wykład, który wygłosi dr Piotr Kozak (Uniwersytet Warszawski) Co i jak poznajemy poprzez obrazy?Wykład odbędzie się w poniedziałek 12 XII 2016 r. o godz. 17:00 w sali nr 215 w Instytucie Filozofii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 C w Poznaniu.

Więcej...
Dyskusja nad książką: Solidarność 1980-1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu przygotowaną pod redakcją naukową Krzysztofa Brzechczyna
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-12-2016

Zapraszamy na dyskusję nad książką Solidarność 1980-1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu. Moderatorami dyskusji będzie redaktor naukowy książki prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM/IPN), zaś jej uczestnikami: prof. Wojciech Polak (UMK) dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) oraz autorzy poszczególnych rozdziałów.

Więcej...
Rekrutacja do Programu Mentorskiego „Studencka Akademia Mentoringu”
Wydarzenie, trwa od 30-11-2016 do 31-12-2016

 SAM to projekt skierowany do studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich kierunków UAM!
Jesteś studentem pierwszych lat? Chcesz maksymalnie wykorzystać okres studiów, ale nie wiesz jak to zrobić? Zostań mentorowanym!
Kończysz/skończyłeś studia i możesz podzielić się swoim akademickim doświadczeniem, aby pomóc komuś rozwinąć skrzydła? Zostań mentorem!

Więcej...
Wyniki konkursu Dziekana
Wiadomość, opublikowana 29-11-2016

Wyniki konkursu Dziekana na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki

Więcej...
Wielkopolscy muzułmanie dawniej i dziś na tle własnej religii
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-11-2016

Serdecznie zapraszamy na wykład imama Youssefa Chadida z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu pt. Wielkopolscy muzułmanie dawniej i dziś na tle własnej religii. Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2016r., o godz. 18.00, na Wydziale Nauk Społecznych UAM, bud. E, sala D. Gość opowie o muzułmanach żyjących na terenie Wielkopolski, działalności Muzułmańskiego Centrum w Poznaniu i o cechach charakteryzujących religię islamską.

Więcej...
Dzień z Biurem Karier i firmą Wrigley na WNS
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-11-2016

Zapraszamy na otwarty „Dzień z Biurem Karier i firmą Wrigley” – znajdź nas 29 listopada na swoim wydziale!

Więcej...
SHORT TALK: miasto w czasie niepokoju
Wiadomość, opublikowana 18-11-2016

Short Talk to wydarzenie, w którym krzyżują się film i żywa dyskusja, istotne współcześnie tematy z mnogością opinii, wiedza ekspercka z indywidualnymi odczuciami. Starannie wybrany film krótkometrażowy jest pretekstem do spotkania, na które zostają zaproszeni zarówno eksperci, jak i publiczność.

Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku”
Wydarzenie, trwa od 01-12-2016 do 02-12-2016

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM zaprasza na kolejną konferencję naukową z cyklu „Fenomeny”. Partnerzy: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet Duisburg-Essen

Więcej...
Internacjonalizacja badań na WNS - seminarium - czwartek, 24.11.2016
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-11-2016

Władze Wydziału Nauk Społecznych zapraszają pracowników naukowych i doktorantów WNS na pierwsze seminarium poświęcone internacjonalizacji badań naukowych i współpracy międzynarodowej - w czwartek, 24.11.2016 o godz. 14:00, naszym gościem będzie specjalista w obszarze międzynarodowej współpracy badawczej - Prof. Dr György Pataki (Corvinus University of Budapest). Ilość miejsc na seminarium ograniczona - prosimy o uprzednie zgłoszenie - szczegóły w załączonym programie spotkania.

Więcej...
Dyskusja nad wyborem źródeł: Solidarność Walcząca w dokumentach
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-11-2016

Zapraszamy na dyskusję nad wyborem źródeł prezentującym zapomnianą organizację Solidarność Walcząca. Moderatorami dyskusji będzie prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM/IPN) i dr Przemysław Zwiernik (IPN Poznań), zaś jej uczestnikami dr Kornel Morawiecki założyciel i przywódca Solidarności Walczącej, dr Kamil Dworaczek i dr Grzegorz Waligóra (obaj IPN Wrocław)

Więcej...
Stypendia rządu francuskiego BGF Master 2
Wiadomość, opublikowana 10-11-2016

Prosimy o zapoznanie się z ofertą stypendialną skierowaną do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science/ of Art.

Więcej...
Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Łastowskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-11-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM, Zakład Epistemologii i Kognitywistyki Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, Polskie Towarzystwo Filozoficzne zapraszają na zebranie naukowe, na którym prof. dr hab. Krzysztof Łastowski wygłosi wykład pt. „O naukowej wizji ewolucji natury ludzkiej”.

Więcej...
Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-11-2016

12 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się konferencja „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II”.

Więcej...
Komunikat o konkursie na dofinansowanie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na WNS
Wiadomość, opublikowana 03-11-2016

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dziekana dot. konkursu dla doktorantów i młodych pracowników naukowych WNS na dofinansowanie publikacji, udziału w konferencjach oraz wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2016/2017.

Więcej...
Informacja o procedurze ubiegania się o stypendia Funduszu Rodziny Kulczyków dla studentów i doktorantów WNS w roku 2016
Wiadomość, opublikowana 27-10-2016

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również trudna sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty należy składać osobiście do 15 listopada 2016 r. w Dziekanacie WNS.

Więcej...
Dzień rektorski
Wiadomość, opublikowana 21-10-2016

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Więcej...
Romuald Piekarski, Doświadczenie sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda Toynbee'go i Erica Voegelina
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-10-2016

Instytut Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu zapraszają na wykład, który wygłosi Romuald Piekarski Doświadczenie sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda Toynbee'go i Erica Voegelina. Wykład odbędzie się w środę 26 X 2016 r. o godz. 17:00 w sali nr 108 w Instytutu Filozofii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 C w Poznaniu.

Więcej...
Ogólnopolska konferencja "Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza"
Wydarzenie, trwa od 12-10-2016 do 13-10-2016

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2016 r. w Poznaniu.

Więcej...
Wykład dr hab. Mariusza Morynia
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-10-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym dr hab. Mariusz Moryń wygłosi wykład pt. „ O intensywności życia. Wokół projektu nowej antropologii filozoficznej”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 17 października 2016 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Wykład o Kurdystanie oraz konferencja „Procesy migracyjne a zmiany kulturowe”
Wydarzenie, trwa od 13-10-2016 do 14-10-2016

Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego oraz Zakład Hermeneutyki Kultury IK UAM zapraszają na wykład Witolda Repetowicza o Kurdystanie oraz na ogólnopolską konferencję naukową „Procesy migracyjne a zmiany kulturowe”.

Więcej...
Zapraszamy na spotkania z nauką w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”
Wiadomość, opublikowana 03-10-2016

11 października rozpocznie się piąta edycja cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji UAM, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek. Główny cel projektu stanowi popularyzacja nauki w akademickim wydaniu podczas otwartych, bezpłatnych spotkań organizowanych w drugi wtorek każdego miesiąca roku akademickiego. Wykład inauguracyjny odbędzie się już 11 października, o godzinie 18:00 w Holu Balkonowym CK Zamek.

Więcej...
II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej
Wiadomość, opublikowana 27-09-2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną na krajową konferencję, na której podzielimy się aktualnymi badaniami i doświadczeniami klinicznymi, a także podejmiemy dyskusję nad najbardziej interesującymi nas zagadnieniami.

Więcej...
Stypendia Fundacji UAM dla doktorantów
Wiadomość, opublikowana 16-09-2016

W tym roku Fundacja UAM już po raz dziewiąty rozda stypendia dla najlepszych doktorantów reprezentujących poszczególne wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oceniane będzie przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową przejawiające się między innymi w wystąpieniach na konferencjach naukowych, publikacjach, udziale w grantach badawczych, czy uzyskanych patentach.

Więcej...
Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski Ambasadorem RP w Republice Federalnej Niemiec
Wiadomość, opublikowana 30-08-2016

Mamy przyjemność poinformować Społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, że Pan prof. dr hab. Andrzej Przyłębski pracownik Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych złożył listy uwierzytelniające i objął funkcję Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Więcej...
STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 DLA DOKTORANTÓW WNS
Wiadomość, opublikowana 07-07-2016

Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 na WNS należy składać w sekretariacie swojego Studium Doktoranckiego do 15 września 2016 r.

Więcej...
Wydarzenia 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba spojrzenia transnarodowego
Wiadomość, opublikowana 20-06-2016

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu oraz Instytut Filozofii UAM zapraszają na dyskusję panelową Wydarzenia 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba spojrzenia transnarodowego. Dyskusja odbędzie się w piątek 24 czerwca 2016 r.w godzinach 11:00-15:00 w sali nr 1 Biblioteki Raczyńskich, przy Pl. Wolności 19 w Poznaniu.

Więcej...
Wyniki konkursu Dziekana WNS na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki - czerwiec 2016
Wiadomość, opublikowana 16-06-2016

Wyniki konkursu Dziekana na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35 roku życia) Wydziału Nauk Społecznych UAM dostępne >>TUTAJ<<.

Więcej...
Praktyki Erasmus+ dla studentów WNS
Wiadomość, opublikowana 16-06-2016

Lista osób zakwalifikowanych na praktyki w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM na rok akademicki 2016/2017 dostępna >>TUTAJ<<.

Więcej...
Wykład Grzegorza Lewickiego "Cywilizacja jako dyskryminacja. Postmomodernizm i polityczna poprawność a potrzeba nowej definicji cywilizacji w świetle najnowszych badań historiozoficznych"
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-06-2016

Instytut Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu zapraszają na wykład, który wygłosi Grzegorz Lewicki, Cywilizacja jako dyskryminacja. Postmomodernizm i polityczna poprawność a potrzeba nowej definicji cywilizacji w świetle najnowszych badań historiozoficznych.

Więcej...
Konferencja „Nowoczesność w badaniach naukowych”
Wydarzenie, rozpoczyna się 03-06-2016

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych zapraszają na konferencję „Nowoczesność w badaniach naukowych”, która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w Poznaniu.

Więcej...
Odkryj możliwości Kolorowej Kariery w BZWBK! Przyjdź na spotkanie 31 maja na WNS
Wiadomość, opublikowana 30-05-2016

Dowiedz się jak zostać Doradcą Klienta w Contact Centre Banku Zachodniego WBK i odkryj możliwości #KolorowejKariery!

Więcej...
Godziny Dziekańskie w związku z wyborami do Rady Wydziału na WNS
Wiadomość, opublikowana 25-05-2016

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza w dniu 30 maja br. (poniedziałek) godziny dziekańskie od godziny 11.30 do 13.00 w związku z wyborami przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM spośród nauczycieli akademickich, niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Więcej...
Komunikat o konkursie na dofinansowanie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na WNS
Wiadomość, opublikowana 23-05-2016

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Dziekana dot. konkursu dla doktorantów i młodych pracowników naukowych WNS na dofinansowanie publikacji, udziału w konferencjach oraz wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2015/2016.

Więcej...
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję „Humanizm-Antyhumanizm”
Wydarzenie, trwa od 20-05-2016 do 21-05-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Humanizm-Antyhumanizm, która odbędzie się 20 i 21 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii UAM.

Więcej...
Ochrona własności intelektualnej – warsztaty
Wydarzenie, trwa od 10-05-2016 do 11-05-2016

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zaprasza na warsztaty:
- Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020, które odbędą się 10 maja 2016 r. od 8:30 do 15:00, w Sali Senatu Collegium Minus UAM (ul. Wieniawskiego 1).
- Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych, które odbędą się 11 maja 2016 r. od 9:15 do 13:30, w Collegium Iuridicum Novum UAM, w sali 2.1 (Al. Niepodległości 53).

Więcej...
Zaproszenie na wykład pt. "Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni – rozpoznanie wstępne"
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-05-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym mgr Katarzyna Wejman (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. „Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni – rozpoznanie wstępne”.

Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kurs na de Saussure’a”
Wydarzenie, trwa od 18-05-2016 do 19-05-2016

Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kurs na de Saussure’a” zorganizowaną w setną rocznicę opublikowania „Kursu językoznawstwa ogólnego” Ferdinanda de Saussure’a. Plakat oraz program obrad w załączeniu.

Więcej...
Zmiany w urzędowaniu Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 09-05-2016

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem szkoleniowym w czwartek 19 maja br. Dziekanat WNS będzie czynny w godzinach 9.00-15.00.

Więcej...
7 edycja Badania Jakości Kształcenia
Wiadomość, opublikowana 28-04-2016

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w 7 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

Więcej...
III REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
Wiadomość, opublikowana 21-04-2016

Wydział Nauk Społecznych ogłasza III rekrutację na stypendia programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz ofercie stypendialnej dostępne >> TUTAJ <<.

Więcej...
Konferencja pt. "Religia a procesy społeczne"
Wydarzenie, rozpoczyna się 22-04-2016

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze działające przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych oraz Koło Psychologii Religii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RELIGIA A PROCESY SPOŁECZNE organizowanej w dn. 22 kwietnia 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89.

Więcej...
Tydzień Międzykulturowy
Wydarzenie, trwa od 20-04-2016 do 27-04-2016

Zapraszamy do udziału w cyklu wydarzeń skierowanych do osób zainteresowanych międzykulturowością, otwartych na nowe doświadczenia, chcących poszerzyć swoje horyzonty, poznać możliwości wyjazdów zagranicznych oraz w miłej atmosferze doświadczyć zetknięcia z inną kulturą. Do udziału w Tygodniu Międzykulturowym zapraszają: Pracownia Integracji Społecznej „Przystań Kultur”, Biuro Karier UAM, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Migrant Info Point, Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej oraz Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”.

Więcej...
OGÓLNOUNIWERSYTECKI KONKURS FOTOGRAFICZNY NA MEM PATRIOTYCZNY PT. "BIAŁO-CZERWONE"
Wiadomość, opublikowana 18-04-2016

Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej WSE UAM zaprasza studentów/studentek do wzięcia udziału w Ogólnouniwersyteckim Konkursie Fotograficznym na mem patriotyczny pt. "Biało-Czerwone". Konkurs ten jest adresowany do studentów / studentek studiów stacjonarnych / niestacjonarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...
Zaproszenie na wykład pt. „Marketing w perspektywie konstruktywizmu”
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-04-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym mgr Michał Juja wygłosi wykład pt. „Marketing w perspektywie konstruktywizmu”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 18 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Szukasz nowych możliwości? Zdobądź certyfikat od Google!
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-04-2016

Internetowe Rewolucje Google na UAM! Przyjdź na całodzienne warsztaty z marketingu on-line, posłuchaj pracowników Google, Ekspertów Internetowych Rewolucji i specjalistów z agencji marketingu online.

Więcej...
Sport w socjologii. Socjologia o sporcie // Sport in sociology. Sociology about sport
Wydarzenie, trwa od 21-04-2016 do 22-04-2016

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Sport w socjologii. Socjologia o sporcie // Sport in sociology. Sociology about sport

Więcej...
Godziny Dziekańskie w związku z wyborami na WNS
Wiadomość, opublikowana 11-04-2016

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, w związku z wyborami Dziekana i Prodziekanów, ogłasza w dniu 18 kwietnia br. (poniedziałek) godziny dziekańskie od godziny 10.00 do 13.00.

Więcej...
Godziny Dziekańskie w związku ze spotkaniem z kandydatami na Dziekana WNS
Wiadomość, opublikowana 08-04-2016

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza w dniu 14 kwietnia br. (czwartek) godziny dziekańskie od godziny 11.15 do 13.00.
Dziekanat WNS w tych godzinach również będzie nieczynny.

Więcej...
Cykl wykładów otwartych „Z zagadnień kultury chrześcijańskiej”
Wydarzenie, trwa od 30-03-2016 do 18-05-2016

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM zaprasza na cykl wykładów otwartych: „Z zagadnień kultury chrześcijańskiej”. Wykłady odbywać się będą w wybrane środy marca, kwietnia i maja 2016, o godzinie 17:00 w sali Lubrańskiego, Coll. Minus, ul. Wieniawskiego 1.

Więcej...
Godziny Dziekańskie na WNS
Wiadomość, opublikowana 22-03-2016

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza w czwartek, dnia 24 marca 2016 r., godziny dziekańskie od godziny 13.00.

Więcej...
II International Conference A Person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective Polish and Israeli Experiences
Wydarzenie, rozpoczyna się 04-07-2016

We have the honor to invite PhD students from Poland and Israel to participate in the II International Conference A Person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective. Polish and Israeli Experiences.

Więcej...
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "IMPLANTY PAMIĘCI SPOŁECZNEJ. TEORIA I PRZYKŁADY / IMPLANTATE IM SOZIALEN GEDÄCHTNIS. THEORIE UND BEISPIELE"
Wydarzenie, trwa od 21-03-2016 do 22-03-2016

Instytut Socjologii UAM oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady", organizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.03.2016 w Collegium Novum UAM (Al. Niepodległości 4, sala C3).

Więcej...
Zmiany w urzędowaniu Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 16-03-2016

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca br. (czwartek) Dziekanat WNS będzie czynny w godzinach 9:00 - 14:00.

Więcej...
Wykład prof. dr hab. Elżbiety Hałas
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-03-2016

Instytut Kulturoznawstwa oraz Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego zapraszają na wykład prof. dr hab. Elżbiety Hałas (Instytut Socjologii UW). Temat wykładu: Wartości społeczne a problem etycznej neutralności socjologii.

Więcej...
Zaproszenie na wykład: „Fragmenty, resztki i przekleństwo archiwum – widma w kulturze found footage”
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-03-2016
Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym dr Andrzej Marzec wygłosi wykład pt. „Fragmenty, resztki i przekleństwo archiwum – widma w kulturze found footage”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 14 marca 2016 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM. Więcej...
Spotkanie autorskie z dr Barbarą Jankowiak oraz dr Emilią Soroko
Wiadomość, opublikowana 25-02-2016
Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zapraszają na spotkanie autorskie z dr Barbarą Jankowiak oraz dr Emilią Soroko poświęcone tematowi „Badanie naukowe w obszarze socjoterapii – luki i wyzwania”. Więcej...
Spotkanie z Dariuszem Rosiakiem
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-02-2016

Instytut Kulturoznawstwa, Centrum Badań im. Edyty Stein oraz Centrum Studiów Otwartych UAM serdecznie zapraszają na spotkanie z Dariuszem Rosiakiem – autorem książek, dziennikarzem Programu Trzeciego Polskiego Radia, podróżnikiem i reportażystą – Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan.

Więcej...
Wykłady wydziałowe dla doktorantów WNS w semestrze letnim
Wiadomość, opublikowana 22-02-2016

Wykład wydziałowy dla doktorantów WNS z prof. dr hab. Krzysztofem Łastowskim pt. “Paradygmaty badań ewolucyjnych: między biologią a psychologią” odbywać się będzie we wtorki o godzinie 10.30 w sali 70a w budynku AB (ul. Szamarzewskiego 89). Pierwszy wykład zaplanowano na 1 marca br.

Więcej...
Wykłady wydziałowe dla doktorantów WNS w semestrze letnim
Wiadomość, opublikowana 10-02-2016
Wykład wydziałowy dla doktorantów WNS z prof. dr hab. Krzysztofem Brzechczynem pt. “Poznańska Szkoła Metodologiczna. Geneza - osiągnięcia - znaczenie” odbywać się będzie we wtorki o godzinie 15.00 w sali 105 w budynku D (ul. Szamarzewskiego 89). Więcej...
Seminarium pt: "Public participation in the context of environmental management"
Wiadomość, opublikowana 05-02-2016

16 lutego 2015 r. w Instytucie Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89c w Poznaniu, odbędzie się seminarium pt: "Public participation in the context of environmental management".

Więcej...
Komunikat o konkursie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na WNS
Wiadomość, opublikowana 04-02-2016
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Dziekana dot. konkursu dla doktorantów i młodych pracowników naukowych WNS na dofinansowanie publikacji, udziału w konferencjach oraz wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2015/2016. Więcej...
Wykład „Levinasowski projekt etycznego transcendentalizmu”.
Wiadomość, opublikowana 29-01-2016

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym mgr Damian Kałużny wygłosi wykład pt. „Levinasowski projekt etycznego transcendentalizmu”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2016 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Zaproszenie na konferencję „Nowoczesność w badaniach naukowych”
Wiadomość, opublikowana 11-01-2016

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Nowoczesność w badaniach naukowych”, która odbędzie się w dniach 3 – 4 czerwca 2016 roku w Poznaniu.

Więcej...
Wykład pt. Biohumanistyczna perspektywa studiów nad martwym ciałem
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-01-2016

Grupa filozoficzna Machina Myśli serdecznie zaprasza na wykład prof. Ewy Domańskiej, który odbędzie się 18.01 (poniedziałek) o godzinie 17:30 w Collegium Maius w Poznaniu (ul. Fredry 10) w sali 327.

Więcej...
Żegnamy doktora Krzysztofa Kostyrko – założyciela IK
Wiadomość, opublikowana 04-01-2016

Z przykrością zawiadamiamy, iż w dniu 28 grudnia 2015 roku zmarł założyciel Instytutu Kulturoznawstwa UAM oraz jego pierwszy dyrektor – dr Krzysztof Kostyrko. Pogrzeb odbędzie się 7 stycznia o godz. 13.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Więcej...
Konferencja Naukowa Oblicza obcości w filozofii i literaturze
Wiadomość, opublikowana 17-12-2015

Instytut Filozofii UAM oraz Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Oblicza obcości w filozofii i literaturze, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016 roku w Sali im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu.

Więcej...
Szlachetna Paczka
Wiadomość, opublikowana 15-12-2015

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że w ramach „Szlachetnej Paczki” realizowanej przez nasz Wydział, dzięki Państwu udało nam się zebrać 1600 złotych i wiele wartościowych rzeczy potrzebnych obdarowanej Rodzinie. Bardzo chcielibyśmy podziękować Pani mgr Aleksandrze Stelmach za inicjatywę i jej realizację, która pozwoliła pracownikom Naszego Wydziału wpisać się w ten świąteczny pomysł dzielenia się dobrem z potrzebującymi. Akcja ta stworzyła nam okazję do prawdziwie świątecznych wzruszeń i radości.
Pani Ola zaprasza wszystkich darczyńców na „coś słodkiego” w czwartek do pok. 5 w Dziekanacie.
Szczegóły i zdjęcia z wręczenia naszej Paczki wkrótce.

Więcej...
KONKURS: „POMYŚL O UAM - POMYSŁ DLA UAM”
Wiadomość, opublikowana 10-12-2015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy akademicka społeczność składająca się z wielu grup – studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, bibliotecznych, technicznych, administracji i obsługi. Każda z nich może mieć swoją wizję funkcjonowania Uczelni i pomysły na ciekawe inicjatywy, które można by zrealizować w murach UAM. Konkurs „Pomyśl o UAM – pomysł dla UAM” to szansa, aby te idee zrealizować.

Więcej...
Zmiany w urzędowaniu Dziekanatu WNS w okresie świąteczno - noworocznym
Wiadomość, opublikowana 07-12-2015

W okresie świątecznym Dziekanat WNS będzie czynny następująco:

18 grudnia (piątek)

900 - 1230
23 grudnia (środa) 900 - 1300
28 do 30 grudnia (poniedziałek - środa) 900 - 1400
31 grudnia (czwartek) 900 - 1300
2 stycznia (sobota) nieczynne
Więcej...
Zmiany w urzędowaniu Dziekanatu WNS
Wiadomość, opublikowana 07-12-2015

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WNS dnia 18 grudnia br. (piątek) będzie czynny do godziny 12.30 w związku z Wigilią wydziałową.

Więcej...
Wykład „Cielesna konstytucja czasowej intuicji: estetyczno-religijny wymiar czystego doświadczenia w filozofii Henryka Bergsona”
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-12-2015

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym mgr Kajetan Ostrowski wygłosi wykład pt. „Cielesna konstytucja czasowej intuicji: estetyczno-religijny wymiar czystego doświadczenia w filozofii Henryka Bergsona”. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia 2015 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM.

Więcej...
Edukacyjny potencjał fotografii
Wydarzenie, trwa od 03-12-2015 do 04-12-2015

Wydział Edukacji Artystycznej UAP, Instytut Kulturoznawstwa UAM i Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu organizują ogólnopolską konferencję naukową: Edukacyjny potencjał fotografii, która odbędzie się w dniach 3 - 4 grudnia 2015 roku w Bibliotece Raczyńskich, w sali nr 1.

Więcej...
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fenomen wieczności”
Wydarzenie, trwa od 26-11-2015 do 27-11-2015

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM wraz z Instytutem Historii UAM, Akademią Muzyczną w Poznaniu i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zaprasza na kolejną konferencję naukową z cyklu „Fenomeny”.

Więcej...
Ostatnie wyjazdy AMUL
Wiadomość, opublikowana 12-11-2015

6 listopada 2015 roku prof. Anna Brzezińska ze studentami została zaproszona do Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie na spotkanie z pracownikami placówek oświatowych.

Więcej...
Ostatnie wyjazdy AMUL
Wiadomość, opublikowana 12-11-2015

AMUL ciągle aktywny! 6 listopada studenci razem z prof. Anną Brzezińską udali się do Kamionnej by spotkać się z uczniami i nauczycielami ze szkoły podstawowej i przedszkola.

Więcej...
Laboratorium fotografii
Wiadomość, opublikowana 12-11-2015
Galeria Akademicka WNS zaprasza na wernisaż Laboratorium fotografii 16 listopada 2015, godz. 12.00.
Szczegółowe informacje >> tutaj <<. Więcej...
Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji
Wydarzenie, trwa od 13-11-2015 do 14-11-2015

W dniach 13-14 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się międzynarodowa konferencja „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji”.

Więcej...
Zaproszenie Zakładu Antropologii Filozoficznej i Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-11-2015

Zakład Antropologii Filozoficznej i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne spotkanie, na którym dr Marek Woszczek wygłosi wykład pt. Eliasz nauk. Paracelsjański mit, poreformacyjna apokaliptyka przyrodnicza i narodziny nowoczesności. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2015 roku o godz.17.00 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (sala 215) Instytutu Filozofii UAM (na Kampusie Ogrody).

Więcej...
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Wydarzenie, trwa od 27-05-2015 do 30-05-2015
W dniach 27-30 maja odbędzie się w Poznaniu IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych – największe i najważniejsze w Polsce spotkanie badaczy stosujących metodologię jakościową. Więcej...
Kobiety i/a doświadczenie wojny- 1914-1945 (i później)
Wydarzenie, rozpoczyna się 10-12-2014 , godz. 9:00
Instytut Kulturoznawstwa UAM i Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „Kobiety i/a doświadczenie wojny (1914-1945 i później)”, która odbędzie się 10 Grudnia 2014 w Domu Studenckim „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7, sala A. Więcej...
Konkurs Miasta Poznania na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie
Wiadomość, opublikowana 03-10-2014
Miasto Poznań organizuje XI edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych. Do wygrania są 3 równorzędne nagrody w wysokości 6000 zł w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne nagrody w wysokości 3000 zł w kategorii prac magisterskich. Więcej...
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych czynny od 12.00
Wiadomość, opublikowana 04-01-2013
Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem stypendiów naukowych w dniu 7 stycznia 2012r (poniedziałek) Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych będzie czynny od godziny 12.00. Więcej...
Zapraszamy na spotkanie z doktorem Kacprem Pobłockim
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-01-2013 , godz. 16:00
Hyde Park Szamarzewo WNS UAM zaprasza na spotkanie z dr Kacprem Pobłockim pt. "Nóż w wodzie: urbanizacja nierówności w powojennej Polsce", które odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia br. o godzinie 16:00 we foyer Collegium im. Floriana Znanieckiego, Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 91. Więcej...
Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Mistyka Wschodu i Zachodu
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-03-2013
Sekcja Filozofii Religii Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową MISTYKA WSCHODU I ZACHODU, która odbędzie się 15 marca 2013r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu. Więcej...
konferencja o interdyscyplinarności w projektowaniu "Niewidzalny Dizajn"
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-01-2013
Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii WNS jest współorganizatorem ze School of Form konferencji o interdyscyplinarności w projektowaniu. Więcej...
Bezpłatne szkolenie: Twoje Prawa w Pracy
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-01-2013 , godz. 17:00
Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM zaprasza na bezpłatne szkolenie Twoje Prawa w Pracy. Warsztaty będą poruszać najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie, z którymi stykamy się lub będziemy stykać na rynku pracy, skierowaliśmy do młodych ludzi, którzy już pracują lub szukają pracy. Więcej...
Fundacja UAM: WIECZÓR UAM Z TEATREM WIELKIM
Wiadomość, opublikowana 17-01-2013
Fundacja UAM serdecznie zaprasza wszystkich pracowników UAM do wzięcia udziału w akcji promocyjnej WIECZÓR UAM Z TEATREM WIELKIM. Więcej...
Ankieta ewaluacyjna
Wiadomość, opublikowana 18-01-2013
Szanowni Państwo Studenci WNS UAM,
w związku z problemami technicznymi w systemie USOS, zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy ankiety, które zostały wypełnione przez Państwa przed dniem 18 stycznia zostały zapisane w systemie USOS. Chcielibyśmy, by opinie każdego studenta były odzwierciedlone w wynikach ewaluacji. Ankiety są możliwe do wypełnienia do dnia 28 stycznia 2013 roku. Więcej...
Spotkanie informacyjne Programu Erasmus
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-01-2013 , godz. 13:00
Studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus zapraszamy na spotkanie informacyjne dnia 24 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 we foyer budynku Collegium im. Floriana Znanieckiego (budynek E). Więcej...
Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze Krytyka antysystemowa. Sztuka-Filozofia-Polityka
Wiadomość, opublikowana 01-02-2013
Krytyka Antysystemowa pomyślana została jako platforma wymiany myśli dla zainteresowanych postrzeganiem kultury jako dynamicznym środowisku, o entropicznym, burzliwym i impulsywnym charakterze. Interesuje nas jak najszersze spojrzenie na kwestię kulturowych praktyk, których celem było i jest zakwestionowanie dominującego sposobu myślenia wewnątrz publicznego anturażu, jak i na jego obrzeżach. Więcej...
WIECZÓR UAM Z TEATREM WIELKIM – wieczór lutowy.
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-02-2013 , godz. 19:00
Fundacja UAM serdecznie zaprasza wszystkich pracowników UAM i pracowników Fundacji UAM do wzięcia udziału w akcji promocyjnej WIECZÓR UAM Z TEATREM WIELKIM – wieczór lutowy. Więcej...
Terminy wykładu wydziałowego
Wiadomość, opublikowana 07-02-2013
Uprzejmie informujemy, iż wykład wydziałowy dla doktorantów pt. "Komunikacja międzykulturowa w organizacjach" prowadzony przez prof. UAM dr hab. Jacka Sójkę będzie się odbywał w poniedziałki w godzinach 16:45-18:15 w sali 311 w budynku D. Pierwsze zajęcia odbędą się 25 lutego 2013 r. Więcej...
Konwersatoria z Kształcenia psychopedagogicznego
Wiadomość, opublikowana 07-02-2013
Uprzejmie informujemy, iż konwersatorium dla doktorantów I roku z kulturoznawstwa, socjologii i filozofii z Kształcenia psychopedagogicznego dla doktorantów z drem Przemysławem Burym odbywać się będą we wtorki w godzinach 16:45-18:15 w sali 307 w budynku D. Pierwsze zajęcia odbędą się 5 marca 2013 r. Więcej...
Terminy drugiego wykładu wydziałowego
Wiadomość, opublikowana 15-02-2013
Uprzejmie informujemy, iż wykład wydziałowy dla doktorantów pt. "Hermeneutyka retoryczna (rozumienie i argumentacja)" prowadzony przez dra Norberta Leśniewskiego będzie się odbywał w czwartki w godzinach 9:45-11:15 w sali D Collegium im. Floriana Znanieckiego (E). Pierwsze zajęcia odbędą się 28 lutego br. (czwartek). Więcej...
Stypendia Funduszu Rodziny Kulczyków w roku 2013
Wiadomość, opublikowana 22-02-2013
Wzorem lat ubiegłych rozpoczęta została procedura kwalifikacyjna o stypendia Funduszu im. Rodziny Kulczyków w roku 2013. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również trudna sytuacja materialna kandydatów. Więcej...
II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktoranckiej pt. "Ciemne oblicza Europy"
Wydarzenie, trwa od 24-05-2013 do 25-05-2013
Zapraszamy na II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Studencko-Doktorancką organizowana przez Interdyscyplinarne Koło Doktorantów "Agenoris" przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Konferencja odbędzie się w dniach 24, 25 maja br. Więcej...
Wykład otwarty w cyklu “Wideoteka”
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013 , godz. 16:00
Zapraszamy na wykład otwarty w cyklu "Wykładoteka", zatytułowany "Czy potrzebny jest nam kolejny papież? Próba dowodu obecnego nieistnienia Boga", który wygłosi dr Mieszko Ciesielski. Wykład odbędzie się 1 marca o godz. 16:00 w Auli Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Więcej...
Event edukacyjny Agora ++ promujący nową jakość w edukacji
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013 , godz. 11:00
Innowacja, odwaga i zaangażowanie to nowe kryteria oceny pracy studentów, które na dobre zagościły na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Już 1 marca w piątek o godz. 11.00 przy ul. Szamarzewskiego 89 odbędzie się event edukacyjny Agora ++ promujący nową jakość w edukacji.
Autorami całego zamieszania są studenci Instytutu Filozofii UAM, którzy postanowili w oryginalny sposób zaprezentować wyniki swoich prac projektowych. Agora ++ to wydarzenie kończące kurs technik Public Relations, rozwijającego praktyczne umiejętności studentów w tym zakresie. Więcej...
II edycja konkursu fotograficznego Impresje Filmowe
Wiadomość, opublikowana 04-03-2013
Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM zaprasza na II edycję konkursu fotograficznego Impresje Filmowe: "Film w jednej fotografii. Fotografie opowiadają historie, ale czy jedno zdjęcie jest w stanie pokazać film?" Więcej...