AKTUALNOŚCI

Odwołanie dyżuru
Wiadomość, opublikowana 16-10-2019

Uprzejmie informujemy, że dyżur prodziekana dr. Marcina Poprawskiego w czwartek 17.10.19 zostaje odwołany.

Więcej...
Stypendium Rektora
Wiadomość, opublikowana 14-10-2019

Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem:

  • - dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • - dnia 24 X 2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • - na dzień 25 X 2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów.

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

Z harmonogramem można zapoznać się na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Więcej...
Nowy harmonogram - wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością i zapomogę
Wiadomość, opublikowana 14-10-2019
Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla niepełnosprawnych, mający zastosowanie również podczas wnioskowania o przyznanie zapomogi.

Więcej informacji na stronie:

Więcej...
E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2
Wiadomość, opublikowana 11-10-2019

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.

Więcej...
Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Wiadomość, opublikowana 11-10-2019

W dniu 11 października 2019 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Więcej...
Szkoła Językowa UAM - zajęcia z języków obcych w ramach wolnych żetonów
Wiadomość, opublikowana 10-10-2019

Szkoła Językowa UAM przesyła w załączniku informację o zajęciach z języków obcych dla studentów, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu oraz o zajęciach z języka angielskiego na poziomie A2 (dla studentów z warunkowym zaliczeniem).

Więcej...
Nowa strona WWW Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wiadomość, opublikowana 17-10-2019

Zapraszamy serdecznie na nową stronę Wydawnictwa Naukowego WNS UAM, którego działalność będzie kontynuowana pod nową nazwą: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM:

http://www.wnsh.amu.edu.pl/

Więcej...
Zmiana terminów wnioskowania o stypendia
Wiadomość, opublikowana 02-10-2019

W związku z koniecznością dostosowania regulaminu pomocy materialnej, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)(Konstytucja dla nauki - Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. NOWY HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA ZOSTANIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONY.

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7